Det er også kritikkverdig at Politidirektoratet i liten grad følger opp politidistriktenes håndtering av beslag, særlig siden vi også påpekte flere av disse utfordringene i 2009, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.(Foto: Riksrevisjonen)

– Sterkt kritikkverdig behandling av beslag 

– Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være, sier riksrevisoren.  

Tirsdag, 14. november 2017 - 0:00

Det er vesentlige svakheter ved informasjonssikkerheten i flere statlige virksomheter, viser Riksrevisjonens regnskapsrevisjon for 2016. Blant annet påpeker Riksrevisjonen at politiets behandling av beslag har vesentlige svakheter. 

At det er store mangler ved politiets håndtering av beslag i straffesaker ble påpekt av Riksrevisjonen også i 2009. 

Mange beslag befinner seg ikke der systemet angir at de skal være, Ifølge Riksrevisjonen. 

– Dette gjelder særlig Oslo politidistrikt, der antall beslag utgjør rundt 20 prosent av alle beslagene i hele landet. 12 prosent av beslagene som er kvittert inn ved Oslo politidistrikt, oppbevares ikke der politiets datasystemer sier at de er. Videre kunne ingen av de fem undersøkte politistasjonene vise fram dokumentasjon om når og hvor destruksjon av det enkelte beslag ble gjennomført, eller om hvem som var til stede under destruksjonen, heter det i en pressemelding

– Vi finner det sterkt kritikkverdig at mange beslag i politi- og lensmannsetaten ikke befinner seg der virksomhetens datasystemer angir at de skal være. Det er også kritikkverdig at Politidirektoratet ikke gjennomfører risikovurderinger og at direktoratet i liten grad følger opp og dokumenterer politidistriktenes håndtering og oppfølging av beslag, særlig siden vi også påpekte flere av disse utfordringene i 2009, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune, HR-seksjonen
Søknadsfrist: 
30.03.2020
LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020