– Veldig mye av våre medlemmers hverdag besluttes politisk og av politiske prosesser. Det ser vi ikke minst på alle de ulike reformene i staten for tiden, og også alle omstillingene og arbeidet med å flytte statlige arbeidsplasser, sier Sverre Bromander. (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

– Politiske beslutninger griper stadig dypere inn i arbeidshverdagen 

Juristforbundets nye topptillitsvalgtprogram har hatt sin første samling 

Fredag, 23. mars 2018 - 0:00

– Vi er veldig fornøyd med første samling i topptillitsvalgtprogrammet. Samlingen er særlig relevant for alle som vil påvirke politiske prosesser og politiske beslutninger, og alle som vil kommunisere i det offentlige rom. Og det er etter vår oppfatning fremtiden til alle fagforeninger og alle tillitsvalgte, sier leder av Juristforbundet-Stat, Sverre Bromander, til Juristkontakt. 

Vi møter Bromander og andre tillitsvalgte under første samling i det nye topptillitsvalgtprogrammet siste uken før påske. Foredragsholder er Sigurd Grytten fra Zynk Communications. Han lærer bort metoder og teknikker for hvordan man kan påvirke og få gjennomslag for saker – gjennom et slags ”lobby-kurs” for tillitsvalgte. 

Samlingen er en del av et nytt topptillitsvalgtprogram som skal heve kompetansen og gi økt samhold i Juristforbundet-Stat. 

– Vi skal styrke opplevelsen av å være en del av et kollegium, en fagforening og et profesjonsforbund for jurister - der man kan bygge nettverk, utveksle erfaringer og dele gode løsninger, sa Bromander til Juristkontakt da programmet ble lansert i januar.  

Tema for den første samlingen er ikke tilfeldig valgt, sier lederen for Juristforbundet-Stat. 

– Veldig mye, og stadig mer, av våre medlemmers hverdag besluttes politisk og av politiske prosesser. Det ser vi ikke minst på alle de ulike reformene i staten for tiden, og også alle omstillingene og arbeidet med å flytte statlige arbeidsplasser. Politiske beslutninger griper stadig dypere inn i våre medlemmers arbeidshverdag. Da er det svært viktig at vi kan og vil påvirke disse prosessene og beslutningene.  

Kurset under samlingen var tredelt: Del en var opplæring i hvordan man gjennomfører politisk analyse, del to gikk på strategi for politisk påvirkning og del tre handlet om hvordan man skal gjennomføre strategien. 

– Programmet er en viktig brikke i vår satsning på topptillitsvalgtkollegiet. Vi mener det er et skritt i retning av et enda bedre Juristforbund. Det blir en plattform for bedre kontakt med tillitsvalgte og mellom tillitsvalgte, og et tettere bånd mellom Juristforbundet sentralt og våre tillitsvalgte. I tillegg til at vi bygger kompetanse hos våre tillitsvalgte, sier Sverre Bromander.  

Han mener det nå er viktig å vise de tillitsvalgte at Juristforbundet satser på dem. 

– Og også å vise medlemmene at vi satser på våre tillitsvalgte. For det er de som ivaretar medlemmene våre. Det er de som kjemper medlemmenes kamp og er lederne våre. Derfor blir vi en bedra en bedre fagforening, en bedre interesseorganisasjon og et bedre profesjonsforbund med denne satsningen, sier Bromander. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020