– Vi har fokusert på hva som er relevant og praktisk – også i en nordisk kontekst, sier Erik Warberg, leder av Bedriftsjuristene (Foto: Thomas Haugersveen)

– Har behov for en felles nordisk møteplass 

Oslo er møteplassen når bedriftsjurister fra hele Norden samles til The Nordic Gathering 2018. 

Mandag, 8. januar 2018 - 0:00

25. og 26. januar arrangeres den nordisk bedriftsjuristkonferansen ”The Nordic Gathering” i Oslo. Konferansen er for bedriftsjurister som ønsker å utvikle seg, lære mer, utvide nettverket og diskutere med andre in-house rådgivere fra hele Norden, heter det i invitasjonen. 

– Våre største handels- og samarbeidspartnere i EØS er de nordiske landene. Samtidig har mye av kursaktiviteten enten vært nasjonal eller rettet mot Europa som sådan. Vi i Bedriftsjuristene har følt et behov for å skape en felles nordisk møteplass for jurister og advokater i privat sektor. Samme behovet viste seg å eksistere i de andre nordiske bedriftsjuristorganisasjonene, sier Erik Warberg. 

Han leder Bedriftsjuristene, som er organisert under Juristforbundet – Privat. 

– Gjennom vår felles paraplyorganisasjon, European Company Lawyers Organisation (ECLA), har vi diskutert hva som kunne være en felles møteplass, forteller han om bakgrunnen for konferansen som nå skal arrangeres i Oslo. 

Konferansen samler eksperter på ulike rettsområder og deltakerne får en oppdatering om utvikling som påvirker bedriftsjurister – samtidig som det er mulighet for å skape faglig nettverk og få et nordisk perspektiv på felles utfordringer. 

– Vi innleder med et bedriftsbesøk hos Statoil torsdag ettermiddag, med påfølgende middag og «networking», og så en full dag på fredagen, forteller Warberg. 

– Besøket på Statoil vil gi verdifull innsikt om hvordan Nordens største bedrift håndterer praktiske utfordringer knyttet til de nye kravene for personvern, organisering av den juridiske virksomheten og litt om hva fremtiden bringer om ny energi og hvordan det passer inn i konseptet for samfunnsansvar. 

– Vi har fokusert på hva som er relevant og praktisk – også i en nordisk kontekst. Blant annet skal vi se på likheter og forskjeller i en kulturell sammenheng mellom utøvelsen av juridiske spørsmål som etablering av virksomheter, personvern, kontraktsjus og arbeidsrett. 

Andre temaer er Governance, Risk Management og Compliance. 

– Vi får en liten reise fra hvordan man håndterer etikk i et internasjonalt selskap til hvordan man ekspanderer dette til generell risk og Compliance håndtering. Ledende folk skal snakke fra forskjellige ståsteder, dels fra en bedrifts synsvinkel og dels fra investors synsvinkel. Til slutt får vi et høyaktuelt foredrag om hvordan digitalisering kan bidra til at jurister og advokater får verktøy til å håndtere alt dette. ECLAs president, Jonathan Marsh, vil antagelig også delta og holde et innlegg om bedriftsjuristers og ECLAs rolle i Europa, sier Warberg. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
29.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den høyere påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
06.11.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019