– Dette er et område der det er mye velvilje, men spørsmålet er hvordan det omsettes til handling. Det er det eneste som hjelper, sier Inga Bejer Engh om arbeidet for barns rettigheter (Foto: Thomas Haugersveen)

– Fordel å ha bakgrunn som jurist 

Inga Bejer Engh blir nytt barneombud. Hun tror juristbakgrunnen kommer godt med. 

Fredag, 25. mai 2018 - 0:00

Inga Bejer Engh tar i august over som nytt barneombud etter Anne Lindboe.  

Bejer Engh er tingrettsdommer og tidligere statsadvokat. Hun var sammen med Svein Holden aktor i 22. juli-rettssaken 

– Jeg er veldig glad for at jeg de neste årene skal bruke engasjementet mitt til at barn har det best mulig i Norge, sa hun under en pressekonferanse da utnevnelsen ble kjent 25. mai. 

– Barns rettigheter er regulert i lover og internasjonalt regelverk. En av barneombudets oppgaver er å påse at Norge følger disse. Det er en fordel å ha bakgrunn som jurist når den jobben skal gjøres, sa hun. 

Men det nye barneombudet understreket at det er feil å tro at alle problemer er løst bare vi får en lov. 

– Det handler egentlig like mye om vi er i stand til å håndheve de reglene vi allerede har og hvordan vi bruker de lovene Stortinget har gitt oss. Det er heller ikke alt som lar seg regulere rettslig, sa hun. 

– Det er en jobb å gjøre på mange områder også i Norge. Vi ser eksempler der det er svikt i det offentlige hjelpeapparatet. Dette er et område der det er mye velvilje, men spørsmålet er hvordan det omsettes til handling. Det er det eneste som hjelper. 

Hun trekker frem barns psykiske helse og ungdomskriminalitet som to viktige saker for henne. 

– Jeg har både som statsadvokat og dommer sett mange saker der barn har hatt det veldig vanskelig. Hvordan du har det som barn har stor betydning for hvordan du takler voksenlivet, sa Inga Bejer Engh.     

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021