Pascual Strømsnæs, leder av Juristforbundet-Student, ønsker seg et bredt nasjonalt forum for nytenking og vurdering av vurderingsformer og studieløp. 

– Behandler symptomet og ikke årsaken

Antallet jusstudenter som forsøker å forbedre eksamenskarakterene er høyt. Nå kan det bli strammet inn på mulighetene. 

Tirsdag, 15. mai 2018 - 0:00

De juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø har fått et brev fra sine rektorer der man oppfordrer til å samarbeide om nye eksamensformer og andre tiltak for å dempe karakterpress på jusstudiet - og tiltak som øker gjennomstrømningen på studiet, melder Khrono

De er særlig opptatt av at dagens gjentak, flere forsøk for å forbedre eksamenskarakterene, er høy blant jusstudentene. Bekymringen handler om ressursbruken ved fakultetene, men også «et større samfunnsøkonomisk bilde». Studiedekanene ved de juridiske fakultetene deler bekymringen, melder Khrono og opplyser at under 20 prosent av jusstudentene i Oslo fullfører på normert tid. 

I et brev skriver dekanene blant annet at de juridiske profesjonsstudiene ligger høyt med hensyn til antall gjentak. 

«Det er heller ikke grunn til å legge skjul på at det er høye kostnader knyttet til eksamensavviklingen. Det må derfor være en felles ambisjon at antall gjentak av eksamener på jusstudiet reduseres og at studentene i størst mulig grad gjennomfører på normert tid», skriver dekanene. 

Pascual Strømsnæs, leder av Juristforbundet-Student, sier det i utgangspunktet må være opp til universitetene selv å lage studieløp og retningslinjer som passer deres mål og visjoner, men at det bak endringer må ligge en kvalifisert og godt gjennomtenkt grunn. 

– Jeg mener at det ikke er begrunnet godt nok at en slik reduksjon skulle bidra til å redusere negativ konkurranse blant studentene eller det såkalte karakterpresset, sier han til Juristkontakt. 

– Som leder for JSU i Bergen, Sausan Hussein, nylig uttalte: her synes det som om man forsøker å behandle symptomet og ikke årsaken. Om man skulle tenke seg en virkelighet hvor man fikk èn enkelt mulighet til å ta en eksamen og den ene karakteren stod til evig tid, så ville muligens flere fullføre til normert tid. Men over 60 % av studentene i Juristforbundets kandidatundersøkelse opplyser at det er negativt konkurransemiljø hva angår karakterer, og cirka 80 % av de samme studentene opplyser at gode karakter har svært stor betydning for om man får jobb. Det løses ikke av en slik endring, sier han. 

– Dersom man ønsker å redusere graden av kandidater som ikke fullfører på normert tid må man undersøke nettopp dette konkret. Selve karakterpresset er et problem, eller mer presist et symptom, på noe som er vesentlig mer komplekst, sier Strømsnæs. 

Lederne av de juridiske studentutvalgene ved fakultetene uttrykker i Khrono skepsis og motstand mot forslag til nye eksamensregler. 

– Jeg deltok nylig på et møte med studidekan og professor ved juridisk fakultet UiO Erling Hjelmeng og lederne for alle studentorganisasjonene der. Det som slår meg etter å ha lyttet på alle de gode innspillene er at vi alle er enige om at “noe er galt” og at vi alle retter pekefingeren mot minst èn annen part. Vi studenter peker gjerne både på universitetene og på arbeidsgiverne, arbeidsgiverne peker universitetene og universitetene peker på både arbeidsgiverne og studentene. 

Han synes det er positivt at ledelsen ved de juridiske fakultetene har tatt initiativ til å møtes for å diskutere og utveksle erfaringer. 

– Alle som har eierskap til situasjonen kan gjøre dette enda bedre. I stedet for å bruke lupe på hverandre, så bør vi bruke speil og gå inn i oss selv. Deretter må vi åpent snakke sammen i en setting hvor alle likeverdig kan bidra, sier han. 

– Jeg vil utfordre de juridiske fakultetene, studentforeningene og representanter for arbeidsgivere i både privat og offentlig sektor om å bidra til et nasjonalt forum for nytenking og vurdering av vurderingsformer, studieløp, praksis, psykososialt arbeidsmiljø og individuell oppfølging av studenter. Vi i Juristforbundet - Student fasiliterer gjerne en slik møteplass, sier Strømsnæs. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020