– Jeg mener det må stilles strengere krav til at det gis samtykke. Den aktive parten må da forsikre seg om at det er frivillig sex, sier Curt A. Lier (Foto: Thomas Haugersveen)

Ønsker svensk samtykkelov også i Norge 

– Tilsvarende endringer i norsk straffelov, som den som kommer i Sverige, kan bidra til å forebygge voldtekt, mener Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Tirsdag, 19. desember 2017 - 0:00

Den svenske regjeringen har fremmet forslag om en samtykkelov, som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja eller aktivt uttrykker et ønske om å delta. Loven om samtykke skal ifølge den svenske regjeringen medføre økt tydelighet i samtykkeparagrafen i voldtektsloven, også i ethvert nytt moment i sexakten, melder VG

Curt A. Lier, president i Juristforbundet, sier det må vurderes tilsvarende endringer i norsk straffelov. 

– Bestemmelsene er ikke gode nok i dag. Jeg mener det må stilles strengere krav til at det gis samtykke. Den aktive parten må da forsikre seg om at det er frivillig sex. 

– Press kan foregå på andre måter enn det som dekkes av lovverket i dag, spesielt der det er stor forskjell i alder, utvikling eller maktforhold. En ny bestemmelse om samtykke vil bety at den aktive parten må ta ansvar, sier Lier til Juristkontakt. 

Han mener en slik lovendring vil by på lite vanskeligheter i praksis. 

– Det overfokuseres på vanskelighetene. Utfordringene vil antakelig ikke være større enn de er i dag. I land som har slike bestemmelser har politiet utviklet veiledere for hvordan bestemmelsene skal forstås og sakene etterforskes. En ny bestemmelse vil virke forebyggende. Å flytte fokus fra vold og trusler til manglende samtykke kan bidra til å tydeliggjøre at ufrivillig sex er voldtekt, sier Lier. 

Lovforslaget i Sverige kommer i kjølvannet av #MeToo-kampanjen og skal etter planen gjelde fra 1. juni, ifølge NTB. 

Lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020