MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner vant prisen i 2015 (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Ønsker kandidater til Rettssikkerhetsprisen 

Hvem bør få prisen i år? Frist for nominering er 18. mai 

Tirsdag, 20. mars 2018 - 0:00

”Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller organisasjoner som kjemper for de samme verdiene. Rettssikkerhetsprisen deles i år ut for 13. gang”, skriver Juristforbundet. 

Prisen er et diplom og et stipend på kr 75 000,- som deles ut på Rettssikkerhetskonferansen i september. 

Prisen tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: 

- Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. 

- Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser. 

- Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. 

- Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse. 

LES OM JURYEN FOR PRISEN HER 

SLIK KAN DU FORESLÅ KANDIDATER 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020