MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner vant prisen i 2015 (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Ønsker kandidater til Rettssikkerhetsprisen 

Hvem bør få prisen i år? Frist for nominering er 18. mai 

Tirsdag, 20. mars 2018 - 0:00

”Rettssikkerhet for alle og likhet for loven er kjerneverdier for alle jurister. Derfor vil Juristforbundet hedre personer eller organisasjoner som kjemper for de samme verdiene. Rettssikkerhetsprisen deles i år ut for 13. gang”, skriver Juristforbundet. 

Prisen er et diplom og et stipend på kr 75 000,- som deles ut på Rettssikkerhetskonferansen i september. 

Prisen tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å: 

- Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. 

- Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser. 

- Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket. 

- Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse. 

LES OM JURYEN FOR PRISEN HER 

SLIK KAN DU FORESLÅ KANDIDATER 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021