Ønsker flere klager med nye nettsider

Sivilombudsmannen har fått nye nettsider som skal gjøre det enklere og mer forståelig å klage. – De nye sidene leses enkelt fra mobil, nettbrett og pc og er betydelig forenklet og med flere instruksjoner om hvordan klage og hvem som kan klage, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Årlig mottar sivilombudsmann drøyt 3000 klager. Mange av dem må avvises fordi de ikke oppfyller de formelle kravene for å kunne klage. Den hyppigste grunnen til avvisning er at saken fortsatt er til behandling i forvaltningen. – Vi har gjort det lettere å klage elektronisk, laget en tegnefilm som viser hvordan du klager og organisert informasjonen på en mer oversiktlig måte, sier sivilombudsmannen.