utdanning

Kristine Helen Korsnes, prodekan utdanning UiT. (Foto: UiT)

– Når man først har gått inn for å endre gradsforskriften savner jeg en nærmere utredning. Hva er behovet?

Hvordan skal de tre juridiske fakultetene håndtere konkurranse fra nye masterutdanninger? Og hva er det viktigste de ferske juristene står igjen med etter endt utdanning? Vi tok en prat med dekanene for utdanning og studier ved UiT, UiB og UiO.

«Adjø, stud.jur.-monopol»

Det var en gang en tid der Norge kun hadde én jussutdannelse. Jusstudenter ved Universitetet i Oslo kollokvierte i Bergen siden etterkrigstiden. Disse dannet tidlig en pressgruppe for å få etablert et juridisk fakultet i byen mellom de syv fjell.

UiA har i dag 70 studieplasser på bachelor i rettsvitenskap. Vi jobber for å få 40 studieplasser på master i rettsvitenskap, forteller universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, Seunn Smith-Tønnessen. (Foto: UiA)

UiA satser på studie med tydelig internasjonal profil

Universitetet i Agder (UiA) er også blant utdanningsinstitu­sjonene som vil kunne uteksaminere ferdig utdannede jurister. Stadig mer komplekse regelverk, med økt innslag av EØS- og EU-regler har gjort at UiA vil gi sin masterstudie i rettsvitenskap en tydelig internasjonal profil.

– Vi håper at Kunnskapsdepartementet vil tildele oss flere studieplasser, slik at vi kan bygge dette studiet ytterligere opp, sier Lana Bubalo på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger som har søkt NOKUT om akkreditering for det nye masterstudiet

UiS vil starte med 30 studieplasser for master i rettsvitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS) er blant utdanningsinstitusjonene som har sendt akkrediterings­søknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å etablere masterstudie i rettsvitenskap etter at regjeringen åpnet for å fjerne monopol på utdanning av jurister.

Tilsynsdirektør Øystein Lund.  (Foto: Kristian Bergh, NOKUT)

Disse har nå søkt om tilby jusmaster: - Alle krav må være oppfylt for å få akkreditering

Endring i den såkalte gradsforskriften åpner for at flere læresteder kan utdanne jurister. Nå har Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen BI sendt inn sine søknader.

Foto: Handelshøyskolen BI

– Behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus

– Tilbakemeldinger fra våre kontakter i ulike miljøer har vist at det er behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus. Vi begynte allerede i mars å arbeide med søknaden til NOKUT om å få akkreditert BIs masterstudie i rettsvitenskap.