Ungdomskriminalitet

- Innholdet i ungdoms­straffen avhenger av hvor man bor. Sånn kan det ikke være

Det var en fullsatt sal på Litteraturhuset da Advokatforeningen og Riksadvokaten torsdag arrangerte seminar om ungdomskriminalitet og straff.