tillitsvalgt

Kommunal sektor: - Avhengig av langt flere jurister

Likhet for loven samt ryddige og forutsigbare prosesser er en forutsetning for at innbyggerne skal oppleve prosessrettferdighet. For å kunne nå målet er vi avhengig av langt flere jurister i kommunal sektor enn det vi har i dag, skriver Benedicte Gram -Knutsen, leder i Juristforbundet - Kommune.

«Kva gjer det med ein organisasjon som stor sett har vore uendra i hundre år å måtte endre seg?»

Fylkesmannsembeta har stort sett vore organisatorisk uendra i hundre år. Vi har fått nye oppgåver inn, og noko har gått ut. Men stort sett har statens lokale representant vore uendra i lang tid. Hausten 2014 vart det slutt på det, skriver Hallvard Øren. 

Christian Stokke holder tale under Industrijuristenes seminar på Norefjell i 2019

Kraftsamling av industrijurister forbereder årsseminar nr. 50

De startet som en forenende gruppe for jurister ansatt i industribedrifter og samler og videreformidler kunnskap til nytilsatte jurister innen sitt fagfelt. I over et halvt århundre har Industrijuristgruppen (IJG) blitt båret fram av sine medlemmer og er fortsatt i fullt driv. Nå forbereder gruppen sitt 50. årlige seminar.

– Du må tåle å stå i det ubehaget det innebærer at alle ikke er enig med deg

– Jeg ble tillitsvalgt fordi jeg brenner for det. Jeg har vært tydelig på rollen min, som er å ivareta medlemmenes interesser. Da er du ikke alltid populær. Du stiller ubehagelige spørsmål, og noen ganger står du alene.

«Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker»

Juristforbundets Advokatkontor får stadig forespørsler om bistand i varslingssaker.

Colourbox

Arbeids­miljø­undersøkelser: Hvordan brukes egentlig slike under­søkelser og fører de til endringer?

- Det er mye uutnyttet potensiale i arbeidsmiljøundersøkelser, mener Jon Anders Lone, som har doktorgrad i organisasjonspsykologi. 

«Det er behov for å utvikle faglig fellesskap for jurister i privat sektor»

Hva kan rollen som tillitsvalgt være som privatansatt jurist? Hva kan en tillitsvalgt bidra med?, spør Tor Egil Viblemo, leder for Juristforbundet Privat.

– Tillitsvalgte skremmes til å tone ned sin rolle i varslingsaker

Advokat Birthe Maria Eriksen forteller at tillitsvalgte som har hjulpet medlemmer i varslingssaker senere selv har blitt utsatt for gjengjeldelses- og utstøtelsesprosesser.

Foto: Colourbox

Mange varsler ikke om kritikkverdige forhold

Nær halvparten av norske arbeidstakere varsler ikke om forhold som de mener er alvorlige eller kritikkverdige; mange i frykt for represalier. Opptil hver fjerde varsler er møtt med sanksjoner.

Foto: Tore Letvik

Tillitsvalgt: – Ses vi bare på som heft og plunder og stein i skoen?

Gunnar Schjønsby har vært tillitsvalgt i mange år. Nå synes han å se en utvikling han ikke liker.  

«Vi må aldri slå oss til ro med at nå er vi gode nok»

Jeg er særdeles opptatt av at vi kontinuerlig må bygge et fremtidens Juristforbund, skriver Sverre Bromander i Juristforbundet Stat.

Dette opptar de tillitsvalgte på jurist­arbeidsplassene

Lønn og omorganisering tar både mye tid og oppleves som krevende.