Student

Starter programmerings­fag for jus­studentene: - Juristene trenger dypere kompetanse

Jurister vil i økende grad fremover ha behov for kunnskap om programmering, mener Universitetet i Oslo, som nå starter opp faget «Programming for Lawyers».

UiO studenter

Opprop mot flere jusutdanninger: - Kvantitet, fremfor kvalitet er sjelden en god løsning

- At en spesialisert mastergrad skal likestilles med og gi de samme rettighetene, som dagens master i rettsvitenskap er svært kritikkverdig, heter det i et opprop startet av en jusstudent som over 1400 har signert. 

- Vil finne ut om minoriteter diskrimineres på jusstudiet

Nasjida Noorestany er ny leder for jusstudentene.

En av fire jus­studenter har vurdert å hoppe av studiet på grunn av korona­situasjonen

Resultatene fra Juristforbundets studentundersøkelse viser at det siste året har vært svært krevende for mange av jusstudentene.

Dina Calligaro Ingebrigtsen. Foto: André Kvalvågnes / UiB

- Som jus­student lærer du å løse konkrete tvister, men får lite innblikk i jus­forskning

Ved UiB har rekordmange jusstudenter valgt forskerlinjen i år. 

Jusstudenter ved UiT i forbindelse med studiestart for to år siden. Foto: Tommy Hansen/UiT Norges arktiske universitet

Tromsø har de mest fornøyde jusstudentene

NOKUT kom i går med sitt årlige Studiebarometer. Oslo-studentene er minst fornøyd med tilbakemeldinger og veiledning fra de faglig ansatte. 

Sofie Rosvoll. Foto: Tuva Bønke Grønning

AI og «Big Data»:- Uheldig at kunnskap med så stor etterspørsel mangler hos studentene

Over 70 prosent av jusstudentene tror enklere juridisk rådgivning vil bli mat for kunstig intelligens, men bare 17 prosent mener de selv har god kunnskap om temaet. 

Jusstudent stakk av med seieren i fiktiv rettssak mot Deloitte-partner

Onsdag denne uka i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo fikk jusstudent Benjamin Enok prøve seg i en fiktiv rettssak mot Deloitte-partner Anette Fjeld

Jusstudent Benjamin Enok sammen med professor Malcom Langford utenfor juridisk fakultet. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Fra å bruke mye jusspråk har jeg blitt mer opptatt av å formidle juss på en enkel og god måte

Jusstudent Benjamin Enok legger ned fulle dager med forberedelser før han skal møte Deloitte-partner Anette Fjeld i fiktiv rettssak. Han mener det er behov for mer muntlig læring under jusstudiet. 

Marianne Rustberggard er studentombud ved UiO. Foto: Tuva Bønke Grønning

Nå har alle studenter lovfestet rett på student­ombud

Den nye paragrafen i universitets- og høyskoleloven trådte i kraft 1. august.

UiO studenter

Kvinne­andelen blant jus­studentene fortsetter å øke

Og opptaktsgrensene for master i rettsvitenskap fortsetter oppover. 

Magne Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet sammen med Stian Naas Reitan og Eirik Myrnes fra ELSA og Sofie Rosvoll, leder av Juristforbundet Student.

Vil gjøre Juristforbundet mer synlig blant jusstudentene

Juristforbundet inngår samarbeidsavtale med ELSA Norge. 

UiO studenter

Flere vil starte jus­studiet på våren

Master i rettsvitenskap er fortsatt et av de mest populære studiene i landet. 

Sofie Rosvoll og Håvard Holm

Ny #metoo-undersøkelse: Jusstudenter unnlater å varsle

Over 17 % av jusstudentene har opplevd seksuell trakassering, men mange velger å ikke varsle om det. – Bekymringsfullt, sier Sofie Rosvoll og Håvard Holm i Juristforbundet.

F.v. Håvard Holm (president i Juristforbundet), Karl Harald Søvig (dekan UiB), Merete Smith (generalsekretær Advokatforeningen), Fredrik Agdestein (representant for studentene), Dag Michalsen (dekan UiO) og Lena Bendiksen (dekan UiT)

Etter #metoo: Nye felles retnings­linjer mot trakassering på jus­studiet

– Alle skal avstå fra handlinger eller uttalelser som oppfattes som angrep på studentens verdighet, heter det i nye retningslinjer for de tre juridiske fakultetene. Juristforbundet og Advokatforeningen gir sin tilslutning.  

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (Foto: Marte Garmann)
«Studiebarometeret»

Varsling ved trakassering: - For mange har opplevd ting som ikke skal skje

Halvparten av studentene har ikke fått informasjon om hvordan de kan melde ifra om trakassering.

Sider