Statsstøtte

Milepæl for statsstøtteregler om like vilkår for offentlig og privat virksomhet

Virke har, som den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene, ofte sett tilfeller der det offentlige har konkurrert på andre vilkår enn det bedriftene selv har mulighet til. Vi har forståelse for at EFTAS overvåkningsorgan, ESA, har innledet en prosess knyttet til skattefritaket som offentlig næringsvirksomhet har.