statsbudsjett

Sven Marius Urke (Foto: DA)
statsbudsjettet

- Smerte­grensen for Norges domstoler er for lengst passert

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, mener kutt for domstolene i «ABE-reformen» må dekkes inn gjennom nedbemanning.