Sivilombudsmannen

Går tilbake til Høyesterett om ett år

Aage Thor Falkanger går av som sivilombudsmann om drøyt ett år.