Riksadvokaten

Jørn Maurud ny riksadvokat

- En erfaren leder med de beste forutsetninger for å utvikle embetet, sier justisminister Jøran Kallmyr. 

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

- Sannsynligvis min siste årsrapport som riksadvokat

Påkaller vemod, men også stolthet, skriver Tor-Aksel Busch. 

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

Skal evaluere voldtekts­saker

Riksadvokaten setter i gang piloter for dette ved to politidistrikter.

Øvelse Forsvaret

40.000 soldater krevde juridisk avklaring

«Øvelse Trident Juncture 2018» utløste behov for juridisk avklaring fra Riksadvokaten og Generaladvokaten.  

Riksadvokatembetet satser på åpenhet 

Riksadvokaten satser på mer åpenhet og offentlighet og går nå inn i det nye året med ny nettside mer rettet mot publikum og presse i det som er en historisk satsing fra landets øverste påtalemyndighet.