Rettssikkerhetsprisen

Jørn Øyrehagen Sunde (Foto: UiB)

– Tre grunner til at rettsstaten besto prøven under Korona-pandemiens første fase

Jusprofessor Jørn Øyrehagen Sunde mener en velfundert fullmaktslov eller et lovutkast kunne vært på plass før pandemien traff Norge. Han mener likevel den norske rettsstaten besto prøven når virussjokket presset fram hasteforskrifter og tiltak som måtte til for å håndtere smittefaren.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

«En pris­verdig retts­stat?»

Det er nærliggende å tro at mange også vil ha andre begivenheter fra det siste året i bakhodet ved vurderingen av om Den norske rettsstaten er Rettssikkerhetsprisen verdig, skriver Håvard Holm.

Illustrasjon: Knut Løvås
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie

– En viktig faktor for at krise­håndteringen kunne bli god, var at den norske retts­staten var robust da krisen rammet

Da koronakrisen kom sto store deler av landets dømmende virksomhet i fare for å stanse.

Illustrasjon: Knut Løvås
Presseforbundets Elin Floberghagen

– Offentlighet og åpenhet har ikke blitt prioritert høyt nok

Det gikk nesten to måneder før media slapp inn på innsiden av et norsk sykehus for å dokumentere hva som foregikk da koronapandemien rammet landet. Offentlighetsprinsippet er spesielt viktig i en krisetid, sier Presseforbundets generalsekretær.

Retts­sikkerhets­prisen til «Den norske retts­staten»

Juryen for Rettssikkerhetsprisen mener koronalovens korte historie tydeliggjør samspillet den norske rettsstaten beror på, og gir selve rettsstaten årets pris. 

Illustrasjon: Knut Løvås
Statsminister Erna Solberg

– Hurtige beslutninger kan utfordre rettsstaten

Statsminister Erna Solberg sier behovet for hurtige beslutninger under en krisesituasjon kan utfordre rettsstaten, men hun mener «kvalitetssikringen» har fungert.

Illustrasjon: Knut Løvås
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

– Debatten om korona­loven gjorde mange av oss veldig ydmyke for alvoret i det vi stod overfor

Da koronakrisen rammet Norge ble Stortinget satt på en vanskelig prøve og rettsstatsprinsipper ble utfordret.

Anine Kierluf. Foto: Thomas Haugersveen

Vil synlig­gjøre hva som skal til for at retts­staten kan fungere under press

Juryen for Rettssikkerhetsprisen forstod tidlig for at 2020 ville bli et annerledes år, også når det kom til prisen. Til tross for mange nominerte med gode begrunnelser, kom juryen frem til at det ville bli vanskelig å gi ut prisen på vanlig på måte i år.

Tor-Aksel Busch

Retts­sikkerhets­prisen til Tor-Aksel Busch

– Ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, sier juryen. 

Tor-Aksel Busch. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg er komfortabel med at embetet oppfattes som kritisk røst til endringer som ikke er godt begrunnet

Vi har snakket med mannen som har satt sitt preg på norsk påtalemyndighet i en generasjon – og som har levert høringssvar som antakelig har satt kaffen i vrangstrupen på mer enn én justisminister.

Vil ha forslag til kandidater til Retts­sikkerhets­prisen

Rettssikkerhetsprisen har vært delt ut siden 2006. 

Inga Bejer Engh

Skeptisk til særdomstoler

Barneombudet er skeptisk til særdomstoler for saker som gjelder barn.

Nils Asbjørn Engstad (t.v.) og Curt A. Lier

Stolt prisvinner

Nils Asbjørn Engstad ble hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen

Nils Asbjørn Engstad

– Må styrke uavhengigheten

Nils Asbjørn Engstad er vinner av Rettssikkerhetsprisen.   

Ønsker kandidater til Rettssikkerhetsprisen 

Hvem bør få prisen i år? Frist for nominering er 18. mai 

Wessel-Aas og Anundsen inn i juryen for Rettssikkerhetsprisen 

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2018 er klar. Snart inviteres det til nominasjon av kandidater.