Politijuristene

Går rettens vei for å stanse ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt 

Politijuristene har sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Bergen tingrett  

Politijuristene støtter opp om varsling i Vest  

– Varselet er sendt av vårt lokallag, som er i en fortvilet situasjon og opplever at arbeidsgiver ikke er interessert i å etterleve loven.  

– Viktig at vår nye justisminister ikke kun hører på stemmene som vil sementere fortidens politi  

Politijuristene sier de legger til grunn at Tor Mikkel Waras tidligere pr-jobbing ikke vil ha betydning.  

Varsel om ansettelsesprosesser 

Politijuristene og Akademikerne mener det er uholdbare ansettelsesprosesser i Vest politidistrikt. 

Tilbød lønn etter fagforeningstilhørighet 

Flere søkere på stillinger som påtalejurister i politiet har ved tilbud om fast stilling fått beskjed om at størrelsen på lønna avhenger av søkerens fagforeningstilhørighet.  

Sider