Politijuristene

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Varsel fra Vest henlagt av Spesial­enheten

Spesialenheten for politisaker har henlagt varselet fra Akademikerne i Vest politidistrikt som hevdet at politidistriktet benytter ulovlige stillingskoder ved utlysning av stillinger på seksjons- og avsnittsnivå.

Katharina Rise

«Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, samt lønn er formentlig et tiltak»

Lønn og status er blant tiltakene som foreslås i rapport om bedre saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

- Politi­juristenes beskrivelse påkaller betydelig oppmerk­somhet

Riksadvokaten reagerer etter Politijuristenes alarm om forholdene for påtalemyndigheten i politiet.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politijuristene anbefaler å skille politi og påtale

– Det må skje noe omfattende som bedrer situasjonen vår betraktelig hvis dagens organisering skal kunne fortsette, sier leder Are Skjold-Frykholm etter vedtak på landsmøte.

Ønsker å skille politi og påtale­myndighet

Avtroppende leder av Politijuristene, Sverre Bromander, er blitt tilhenger av å skille politi og påtalemyndighet.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Kan bli ny leder av Politi­juristene

Politijuristenes valgkomité har levert sin innstilling. 

Are Frykholm

Politijuristene: – De enkleste sakene avgjøres først, slik at restanse­tallene holdes nede

Politijuristene slår alarm om forholdene for påtalemyndigheten i politiet.

Sverre Bromander og Sein Holtan

Vil ha mer operativ trening for politi­juristene

Dagens PHS er ikke god nok, og noe må gjøres raskt, mener Sverre Bromander i Politijuristene. 

Går av som leder for Politijuristene

Har gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg.

Statsbudsjett 2019

– Man bruker litt statistikk for å pynte på utviklingen

Leder for Politijuristene mener budsjettet ikke tar utfordringene på alvor.

André Lillehovde van der Eyden

Profilert påtalejurist blir advokat

André Lillehovde van der Eynden har fått ny jobb.

– Snart overvekt av de som ønsker å skille politi og påtale

Flere og flere politijurister diskuterer et skille, sier leder for Politijuristene. 

Anne Woldmo

– De sivile juristene glemmes i politiet

De er for få og får både for lite lønn og oppmerksomhet, mener Anne Woldmo i Politijuristene, om de sivilt ansatte juristene i politiet.

– Politiet fortsetter den ulovlige praksisen mot bedre vitende 

Politijuristene, NTL og Parat ber om innsyn og opplysninger om innvilgede særalderpensjoner i politiet. 

– Dette har vært krevende for begge parter 

De tillitsvalgte og politimesteren i Vest politidistrikt håper forliket om lederstillinger er starten på et bedre samarbeid.   

Stanser begjæring om midlertidig forføyning 

Begjæring om midlertidig forføyning i Vest politidistrikt stoppes.  

Sider