Personvern

Bjørn K. Soknes leder utvalget som skal levere sin rapport i slutten av april. (Foto: Tore Letvik)

Person­vern sentralt tema for utvalg som gransker Varhaug-saken

Bør offentligheten i fremtiden få vite identiteten til helse­personell som har begått pasientkrenkende atferd, slik at den enkelte pasient gis mulighet til å verne seg mot feilbehandling og overgrep?

Illustrasjonsfoto: NorSIS

– Hacking og datalekkasjer utgjør en stor trussel for personvernet

Personopplysninger som kommer på avveie kan misbrukes til alt fra ID-tyveri til utpressing. Dette kan oppleves som svært inngripende og truer blant annet retten til et privatliv, sier Lars-Henrik Gundersen, direktør i NorSIS.

Kari Laumann (Foto: Ilja Hendel / Datatilsynet)

Tester ut bruk av kunstig intelligens i personvernets gråsone

Hvor langt kan man gå, uten å krenke personvernet, når man utvikler systemer med kunstig intelligens? Det utforskes i Datatilsynets sandkasse – der virksomheter får prøve ut nye ideer i et testmiljø.

Snoking i journaler var saklig oppsigelsesgrunn

Juristforbundet har de siste årene behandlet flere saker knyttet til ulovlig innsyn i elektroniske registre som inneholder personopplysninger, skriver advokat Andreas Holmsen-Ringstad i Juristforbundet.

Illustrasjon: iStock

Fagartikkel: Behandlings­grunnlag for person­opplysninger

Retten til å bestemme over egne personopplysninger er et uttrykk mange har hørt om. Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over, og i størst mulig grad kunne bestemme over, egne personopplysninger, herunder ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om en selv og hva de brukes til, skriver advokat og personvernombud Helene Dorans. 

Bjørn Erik Thon. Foto: Tore Letvik

Thon gir seg i Datatilsynet: – Sett en enorm utvikling på personvern­området

Avtroppende direktør for Datatilsynet har registrert en rivende utvikling på personvernområdet. – I de årene jeg har hatt jobben har personvern gått fra å være et fag som ikke så veldig mange jobbet med, til å bli et kjempestort rettsområde. Utviklingen har vært enorm.

Foto: Pixabay / Advokatfirmaet Hjort

Personvern – et reelt konkurranse­parameter

Dagens største utfordring for personvernet er fortsatt at mange norske bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter ikke har et tilstrekkelig bevisst forhold til personvernlovgivningen, skriver advokat Claude A. Lenth.

Foto: Pixabay
Fag

Rollen som personvern­ombud

Advokat Helene Dorans skriver her om hva et personvernombud egentlig er og hvorfor rollen kan være krevende å inneha.

Foto: Pixabay

Over 59 000 GDPR-brudd i Europa

Norge kommer ut midt på treet i ny rapport.

Bjørn Erik Thon (Foto: Datatilsynet)

– Forslag til ny lov om Etterretnings­tjenesten er altfor inn­gripende

– Overvåking har en nedkjølende effekt på ytringsfriheten. Departementet undervurderer farene ved dette, sier Datatilsynet.

Advokat Erling Grimstad

- Det er stor uvitenhet rundt GDPR.

Risikoen er stor for at virksomheter gjør feil, mener advokat Erling Grimstad. Nå trener han opp en chatbot i GDPR.

Foto: Pixabay

Nesten 200 kommuner mangler personvern­ombud

20 juli ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200 kommuner ikke dette på plass. I høst skal Datatilsynet gjennomføre tilsyn.

Tor Arne Viksjø

Seks av ti frykter pasientinfo på avveie

Frykten for sensitiv pasientinformasjon på avveie er større enn for feilbehandling. 

Svindlere med falskt GDPR-tilsyn 

Datatilsynet i Danmark advarer mot falske tilsynsbesøk. I Norge har man aldri opplevd dette.