offentlige fridager

Har du krav på lønn på offentlige fridager?

Retten til lønn er lovregulert for høytidsdagene.