Lovgivning

Foto: Pixabay

Ny sikkerhets­lov, økt advokat­salær og endringer i folke­trygd­loven

Dette er noen av de viktigste lovendringene i 2019. 

Joar Grimsbu

– Reglers virkning for nærings­livet må synliggjøres

– Lovgiver må ha et bevisst forhold til hvordan man regulerer og hva man stiller krav om, sier advokat Joar Grimsbu i Regelrådet.