lovendringer

Åpner for lydopptak av forklaringer i ankesaker

- Vil bidra til å effektivisere rettsprosessen, sier justisministeren.