Legal Walk

Legal Walk: – Et strålende initiativ som kommer klientene våre til gode

Frivillige tiltak for rettshjelp fikk utdelt over 111 000,- kroner etter juristenes Legal Walk.

Legal Walk støtte

Støtter Legal Walk

Tjuvstartet med en sjekk fra Danske Bank. 

Legal Walk til Oslo 

Til høsten arrangeres rettshjelpsdugnaden Oslo Legal Walk. Ideen kommer fra London, der den samler tusener av jurister.