ledelse

Foto: Ole Martin Gangnes

Økokrim-sjef Pål Lønseth har omorganisert hele organisasjonen

– Vi har tenkt både kontinuitet og fornyelse.