Lønn

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

– Det blir en utfordring å rekruttere og å holde på gode jurister

Statens lønnspolitikk: Hallvard Øren mener landets statsforvaltere mister gode jurister.

Oppforder jurister i staten til å vurdere jobb­skifte oftere 

Det er jobbskifte som gir mest lønnsøkning.

Håvard Holm

– Ikke urimelig å forvente real­lønns­vekst i år

President Håvard Holm åpnet Juristforbundets tariffkonferanse.

Mats Wilhelm Ruland

Lagdommer blir riksmekler

Mats Wilhelm Ruland utnevnt som ny riksmekler.

Sier ja til ny offentlig tjenestepensjon 

– Har fått bred støtte i våre medlemsforeninger, sier Akademikerne. 

– Både fagforeninger og arbeidstakere må tenke nytt 

Det er mange år siden staten har hatt et ønske om å ivareta reallønnsutviklingen ved lokale lønnsforhandlinger alene, sier leder av Juristforbundet–Stat 

Enighet etter mekling i Oslo  

– Vi har fått et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger, sier Akademikerne. 

Enighet i lønnsoppgjøret i staten 

– Vi er fornøyd med at vi har fått god økonomisk uttelling. I tillegg er vi blitt enige om et forenklet lønnssystem, sier forhandlingsleder i Akademikerne Stat. 

Lærer tillitsvalgte å bli tøffere forhandlere  

– Det skal aldri lenger være slik at arbeidsgiver vet at de ender opp med en avtale når de møter våre tillitsvalgte i forhandlinger.

Gir deg tipsene for å forhandle lønn 

Erfarne forhandlere deler sine erfaringer og tips for å lykkes i en lønnsforhandling. 

Skjev lønnsutvikling rammer politiadvokater  

En undersøkelse avdekker at påtalejurister i stillinger som politiadvokat og politiadvokat 2 er lønnsmessig akterutseilt sammenlignet med andre ansatte i politiet. Politijuristene reagerer kraftig på det som fremkommer i en ny rapport. 

Mer fleksibel arbeidstid i staten

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Skal videreutvikle lokale forhandlinger i staten

– Regjeringen vil sammen med partene videreføre arbeidet med å utvikle et mer effektivt og lokalt forankret lønnssystem, heter det i nasjonalbudsjettet.

– Et nytt langt skritt i riktig retning

Leder av Juristforbundet-Stat gleder seg over utviklingen av et nytt lønnssystem i staten. – Vi ser jo at vi er på riktig vei når vi ser hvilke propagandaapparat som settes i gang mot den avtalen Akademikerne inngikk fjor, og som forsøker å snakke ned avtalen, og det tilsvarende kan vi nok forvente oss i år.

Oppsummerer lokale lønnsforhandlinger

– Vi er fornøyde, men det er rom for forbedringer, sier fagsjef Rikke C. Ringsrød i Juristforbundet.