korona

- Vi opplever at de ansatte har veldig ulike ønsker, men fleksibilitet er en fellesnevner

De ansatte ved advokatkontoret i Legeforeningen er i hovedsak tilbake på kontoret. 

Foto: iStock

– Samarbeidet med ledelsen har blitt bedre under koronakrisen

I en undersøkelse blant tillitsvalgte, gjennomført av forskningsinstituttet FAFO, svarer 20 prosent av de spurte at samarbeidsklimaet med ledelsen har blitt noe eller mye bedre under koronakrisen sammenlignet med perioden før pandemien rammet.

Foto: Ole Martin Gangnes

59 av 71 straffe­saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona

Stor aktivitet blant dommere og saksbehandlere, selv om veldig mange jobber hjemmefra. Av berammede meddomsrettssaker er 59 av 71 saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona.