kommunejurister

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)
Kommunereformen:

- Mangelfull kompetanse og bruk av «hobby­jurister» svekker inn­byggernes retts­sikkerhet

Ny rapport: - Forvaltningspraksis i Finnmark i strid med loven