Justisdepartementet

Fredrik Bøckman Finstad

Nyutnevnt ekspedisjons­sjef

Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har fått ny leder.