Juristforbundet

Over 800 akademikere i staten kan streike  

Omfattende streikevarsel fra Akademikerne - dersom mekling ikke lykkes. Flere av Juristforbundets medlemmer tas ut i eventuell streik.  

Varsler Akademiker-streik i Oslo kommune 

383 akademikere, over 70 av dem jurister, tas ut i streik hvis mekling ikke lykkes.

Hvem skal lede Juristforbundet-Stat?

Valgkomiteen i gang med arbeidet foran årsmøte og valg til høsten. Nå ber de om forslag på kandidater.  

– Politiske beslutninger griper stadig dypere inn i arbeidshverdagen 

Juristforbundets nye topptillitsvalgtprogram har hatt sin første samling 

#metoo-rapport klar: – Vi hadde ingen aning om at dette gjelder så mange  

Juristforbundets #metoo-undersøkelse er nå gjennomført. 20 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering i løpet av yrkeskarrieren – 4 prosent det siste året. Få av sakene blir varslet.    

Hundrevis sier de har opplevd seksuell trakassering 

Det har kommet inn flere hundre tilfeller av opplevd seksuell trakassering, sier presidenten i Juristforbundet om metoo-undersøkelsen blant jurister.  

Fikk 1600 svar i løpet av et par timer 

Juristforbundets #metoo-undersøkelse får rask respons. – Det rant inn 1600 svar i løpet av et par timer. 

Skal finne president, visepresident og styremedlemmer 

Valgkomiteen i Juristforbundet skal levere sin innstilling før sommeren – i god tid før landsmøtet i november. Men innen 16. april ønsker de innspill på aktuelle kandidater til hovedstyret – inkludert på ny president. 

Skal løfte de tillitsvalgte 

Topptillitsvalgtprogram skal heve kompetansen og gi økt samhold i Juristforbundet-Stat.

– Forvaltningsjuristene har stort potensial 

– Forvaltningsjuristene har større potensial enn jurister flest er konklusjonen i en stordataundersøkelse. Men juristene i forvaltningen må synliggjøre og dokumentere verdien av arbeidet sitt, sier jurist og statsviter Tor Egil Viblemo. 

– Har behov for en felles nordisk møteplass 

Oslo er møteplassen når bedriftsjurister fra hele Norden samles til The Nordic Gathering 2018. 

Ønsker svensk samtykkelov også i Norge 

– Tilsvarende endringer i norsk straffelov, som den som kommer i Sverige, kan bidra til å forebygge voldtekt, mener Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Akademikerne har rundet 200 000 medlemmer 

Akademikerne vokser nå tre ganger raskere enn LO og er nesten like store som YS. 

Juristforbundet støtter prosjekter i Guatemala 

Organisasjonene Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) og Barnas Jurist får Juristforbundets støtte i 2018. 

Samlet juristmiljø mot seksuell trakassering

Juristforbundet, Advokatforeningen og juridisk fakultet ved UiO går nå samlet ut for å si at seksuell trakassering er uakseptabelt. De vil blant annet samarbeide om noen retningslinjer for trainéeordningen og arrangementer der studentforeninger og samarbeidspartnere møtes.  

#metoo: Juristforbundet skal kartlegge seksuell trakassering

– Dette er et omfattende problem også på juristarbeidsplasser. Derfor skal vi nå kartlegge situasjonen, sier Curt A. Lier, president i Juristforbundet. 

Sider