Domstolene

Ny tingrett for en kvart million innbyggere

Men flere år til Vestfold tingrett samles under samme tak.

Marianne Vollan

– Viktig å hegne om dom­stolenes uavhengig­het 

Som nybakt sjef for Borgarting lagmannsrett er Marianne Vollan leder for en domstol med mange utfordringer.

Thea Totland
Debatt

«Eidsivating lag­manns­rett betaler ren­holderne sine bedre enn advokater»

Jeg har nok en gang fått mitt salærkrav til retten nedsatt. Det utløser naturlig nok en del følelser og spørsmål. Retten mener jeg har jobbet for mye i saken, skriver Thea Totland. 

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Slår alarm om økonomien i domstolene

– Vi i Juristforbundet inviterer til en grunnleggende diskusjon om hvordan vi skal klare å opprettholde rettsstaten, sier president Håvard Holm.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

«Nødvendig med umiddelbare tiltak som sikrer forsvarlig drift av dom­stolene»

Driftsbudsjettene for norske domstoler har over lang tid hatt en meget bekymringsfull utvikling», heter det i en resolusjon vedtatt på Juristforbundets landsmøte.

Kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm. (Foto: Lydia Elise Nyland Andersen, Kommunikasjonsforeningen)

Gir råd om åpenhet i domstolene

– Bruk pressetjenestene på Domstol.no til å legge ut avgjørelser og tiltaler, slik at pressen finner det de leter etter der.

yngve svendsen arnhild olsen

Lydhør sorenskriver på sin første dag

– Å lytte til andre, ha en god dialog, og å behandle andre mennesker bra er viktig for meg, sier Oslo tingretts nye sorenskriver, Yngve Svendsen. 

Inga Merethe Vik

Der dommerne slåss mot klokka

Sorenskriver Inga Merethe Vik er sjef i en domstol hvor hastesakene dominerer. Ikke sjeldent avgjøres krav i krevende tvistesaker samme dag som tvisten er brakt over dørstokken.  

Strid om salær og "konspirasjonsteorier" i Scandinavian Star-saken 

Det er full salærstrid etter at advokat Sigurd J. Klomsæt har fått krav beskåret av Oslo tingrett.  

Kritisk til særdomstolsutvalgets forslag 

Den nye lederen av Dommerforeningen er opptatt av behandling av saker som gjelder barn i domstolene. 

Går av som leder av Dommerforeningen 

– Jeg føler at vi har fått gjennomslag for mange viktige spørsmål, sier Ingjerd Thune om perioden hun har ledet Dommerforeningen.

Høyesterett kurser og veileder advokater

For første gang utgir Høyesterett en veiledning som i klartekst forteller hva som forventes av den som prosederer for landets høyeste domstol.  

– Dommernes uavhengighet må styrkes 

Inviterer til seminar om Domstolkommisjonens arbeid. 

DA uten oversikt over salærutbetalingstid 

DA svarer etter at Juristforbundet etterspør praksis når utbetaling av salærkrav skjer etter fristen.  

– Skjellsettende dom i arveretten 

– En ny rettstilstand er etablert, og basert på dommen skal det usedvanlig mye til for at en disposisjon som tar sikte på å begrense arv til barn, i praksis særkullsbarn, vil bli ansett som en dødsdisposisjon, skriver tingrettsdommer Gunnar Gamst om Høyesterettsdom. 

Tre av 32 klager endte med kritikk 

Av 32 klager på norske dommere i fjor endte tre med kritikk. I de øvrige 29 sakene konkluderte tilsynsutvalget med at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak.  

Sider