Domstolene

Kan bli færre anker i straffesaker 

Regjeringen foreslår at anker i de mest alvorlige straffesakene skal inkluderes i dagens silingsordning.

En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Forsøkte å få spring­kniver og gass­pistol inn i ting­huset 

Springkniver. Batangakniver. Gasspistol. Dette er blant gjenstandene som ble avslørt av sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus i 2018. 

Marianne Vollan

– Et paradoks at vi bruker lenger tid i lag­manns­retten enn i ting­retten

Det sier Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Har bedt DA om en analyse av drift­situasjonen i domstolene

– Det er mange forhold som påvirker domstolenes mulighet for effektiv ressursutnyttelse, ikke minst domstolstruktur, sier Justisdepartementet.

rettssal

Parat: - ABE-reform truer tilliten og kvaliteten i rettspleien

Rapport peker på flere forhold som gir grunn til bekymring for domstolene. 

Sivile saker: Bruker lenger tid i lagmanns­retten enn i ting­retten

– Viser at viktige målsettinger ved tvisteloven knyttet til ankebehandlingen i lagmannsretten ikke er oppnådd.

Ny tingrett for en kvart million innbyggere

Men flere år til Vestfold tingrett samles under samme tak.

Marianne Vollan

– Viktig å hegne om dom­stolenes uavhengig­het 

Som nybakt sjef for Borgarting lagmannsrett er Marianne Vollan leder for en domstol med mange utfordringer.

Thea Totland
Debatt

«Eidsivating lag­manns­rett betaler ren­holderne sine bedre enn advokater»

Jeg har nok en gang fått mitt salærkrav til retten nedsatt. Det utløser naturlig nok en del følelser og spørsmål. Retten mener jeg har jobbet for mye i saken, skriver Thea Totland. 

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Slår alarm om økonomien i domstolene

– Vi i Juristforbundet inviterer til en grunnleggende diskusjon om hvordan vi skal klare å opprettholde rettsstaten, sier president Håvard Holm.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

«Nødvendig med umiddelbare tiltak som sikrer forsvarlig drift av dom­stolene»

Driftsbudsjettene for norske domstoler har over lang tid hatt en meget bekymringsfull utvikling», heter det i en resolusjon vedtatt på Juristforbundets landsmøte.

Kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm. (Foto: Lydia Elise Nyland Andersen, Kommunikasjonsforeningen)

Gir råd om åpenhet i domstolene

– Bruk pressetjenestene på Domstol.no til å legge ut avgjørelser og tiltaler, slik at pressen finner det de leter etter der.

yngve svendsen arnhild olsen

Lydhør sorenskriver på sin første dag

– Å lytte til andre, ha en god dialog, og å behandle andre mennesker bra er viktig for meg, sier Oslo tingretts nye sorenskriver, Yngve Svendsen. 

Inga Merethe Vik

Der dommerne slåss mot klokka

Sorenskriver Inga Merethe Vik er sjef i en domstol hvor hastesakene dominerer. Ikke sjeldent avgjøres krav i krevende tvistesaker samme dag som tvisten er brakt over dørstokken.  

Sider