arbeidsrett

Foto: Pixabay

- Det kan lett bli anstrengte forhold på jobben når flere søker stillinger internt

Mange av sakene advokatkontoret i Juristforbundet får inn handler om samarbeidsproblemer.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene:

Tap av retten til sykepenger ved ulønnet permisjon

Har du blitt syk mens du har vært i ulønnet permisjon? Da kan du ha mistet retten til sykepenger.

Jobbekspertene:

Rett til utdanningspermisjon

Har du lyst til å sette deg på skolebenken igjen? Du kan ha rett på utdanningspermisjon fra jobben – selv om utdanningen ikke er relevant for stillingen.