Systemjurist / forvaltningsinformatiker

Søknadsfrist: 
21.10.2018

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet. Direktoratet er sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med byggevarer og driver ordningen for sentral godkjenning. DiBK skal være en pådriver for å fremme god byggkvalitet. Direktoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi er 90 ansatte og har kontor i Oslo og Gjøvik.

Systemjurist / forvaltningsinformatiker

Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo

Direktoratet for byggkvalitet søker etter en jurist eller forvaltningsinformatiker til å forenkle og digitalisere byggeregelverket. 
DiBK skal gjennom digitalisering sørge for enklere og mer effektive byggeprosesser, større forutsigbarhet og økt innovasjon i byggsektoren. Regelverket skal tilrettelegges og tilpasses for å gjøre det enklere å forstå og etterleve regelverket gjennom økt grad av selvbetjening. Et viktig mål er at brukeren skal slippe å forholde seg til hvordan det offentlige er organisert. Dette setter store krav til å tilrettelegge regelverket slik at det blir enklere å formidle dette digitalt på tvers av sektormyndigheter og byggenæringen. 

DiBK er i startfasen med å digitalisere byggeregelverket. Dette jobber vi med gjennom en stegvis og lærende tilnærming. Du vil være med på å bygge opp og utvikle vårt arbeid med digitalisering av regelverket. Du vil i stor grad delta i utviklings- og strategiarbeid og i tverrfaglige prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Juridiske oppgaver knyttet til å forbedre og forenkle regelverket slik at det er enklere å gjenbruke det i digitale verktøy 
 • Delta i tverrfaglige team gjennom prosjektarbeid/prosjektledelse
 • Bidra til forenkling og tydeliggjøring av regelverk gjennom blant annet utvikling av digitale veivisere

Kvalifikasjoner

 • Du må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap med erfaring fra tilrettelegging og utvikling av regelverk for digitale plattformer eller erfaring med brukerrettet utvikling av regelverk. Alternativt må du ha master i forvaltninginformatikk med relevant arbeidserfaring.
 • Gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter deg som i tillegg til å være faglig dyktig også er selvstendig, utadvendt og flink til å sette deg inn i nye problemstillinger. Du vil samarbeide på tvers av fagområder og det er derfor viktig at du er en løsningsorientert relasjonsskaper som liker å ta initiativ. For å lykkes i stillingen må du ha evne til å tenke strategisk og se utviklingsmuligheter. Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. Vi ønsker også at du har:
 • kompetanse om offentlig rett 
 • kunnskap om offentlige anskaffelser 
 • god teknologiforståelse
 • erfaring med prosjektledelse
 • kunnskap om byggeregelverket

Vi tilbyr

 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver og årslønn tilsvarende kr 500 000 – 600 000 for rådgiver og 580 000 – 700 000 for seniorrådgiver, avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Stillingen gir medlemskap i Statens Pensjonskasse med en god tjenestepensjonsordning, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Vi er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet
 • Direktoratet er omfattet av offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister

 

Søk her

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018