Tuva Bønke Grønning

Tuva Bønke Grønning

Journalist

Artikler av skribenten

Marianne Børseth, Are Skjold-Frykholm og Anne Woldmo i Politijuristene. Foto: Tore Letvik

Dette er de mest attraktive jus­arbeidsplassene

Politiet stikker av med seieren både hos de yrkesaktive og hos studentene. - Spennende og meningsfull jobb, men juristene tas ikke godt nok vare på, mener leder for Politijuristene.

- Jurister må selv ta initiativ og klare å identifisere miljø­utfordringer på arbeids­plassene sine

Da miljøengasjementet virkelig meldte seg rundt 20-årsalderen var Erling Fjeldaas midt i et musikkstudie. Da han begynte å tenke på hvilke fag som kunne være mer nyttig i miljøkampen falt valget til slutt på jussen.

Marianne Børseth, Are Skjold-Frykholm og Anne Woldmo i Politijuristene. Foto: Tore Letvik

Politijuristene vil ha eget budsjett­kapittel og formell telling av påtale­jurister

Mener det vil gi synliggjøring og bedre oversikt over hva det koster å drifte påtalemyndigheten i Norge.

- Når får vi Nordens første helt automatiserte tingretts­dommer?

«Den digitale dommer» var et av temaene under Ryssdalseminaret. Kan kunstig intelligens erstatte dommerskjønnet?

David Boyd, FNs speisalrapporttør på klima og menneskerettigheter. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Å få jussen og menneske­rettighetene inn i klima­diskusjonen kan føre til endringer

Klima er stadig oftere tema i rettsaler rundt om i verden, og jussen brukes som redskap i klimakampen. 

Foto: regjeringa.no

Domstol­kommisjonen vil gå fra 60 til 22 tingretter

Domstolkommisjonen har levert sin første delrapport om domstolenes struktur til justisminister Jøran Kallmyr.

- Dette clean desk-konseptet er forferdelig vanskelig for folk som skal jobbe med saker over tid

Jan Bakke ved Arbeidstilsynet mener aktivitetsbaserte kontorer er en dårlig løsning for de som har individuelt konsentrert arbeid og krevende kognitive oppgaver. - Jurister er ofte i denne kategorien, sier han.

Snakket om klarspråk i juridiske skjemaer

Jusspråk tema under internasjonal klarspråkkonferanse i Oslo.

- Jusforskere må ha mer tro på at det de holder på med er interessant for andre

Tove Wulff Nilsen er eneste jurist som deltar i Forsker Grand Prix. 

Hos Nav Fredrikstad har de ansatte blitt kjent med konseptet aktivitetsbaserte kontorer det siste året. Charlotte Hedberg er jurist og avdelingsleder ved kontoret. Foto: Tuva Bønke Grønning

Aktivitets­basert arbeids­plass: Med beina i sofaen

De nesten 220 ansatte i Nav Fredrikstad flyttet inn i flunkende nye lokaler og måtte venne seg til en helt ny måte å arbeide på for ett år siden.

Kontor­landskap: Vil kartlegge juristers arbeids­mønster

Juristforbundet opplever mange henvendelser om omstilling til nye kontorløsninger.

Tiden i student­forening: Fest, moro og engasjement

Vi spurte fem tidligere og nåværende jusstudenter om hva studentforeningene har betydd for deres studietid og hvorfor det er viktig å engasjere seg.

Sofie Rosvoll. Foto: Tuva Bønke Grønning

AI og «Big Data»:- Uheldig at kunnskap med så stor etterspørsel mangler hos studentene

Over 70 prosent av jusstudentene tror enklere juridisk rådgivning vil bli mat for kunstig intelligens, men bare 17 prosent mener de selv har god kunnskap om temaet. 

Ove Vanebo. Foto: Peter Hallsteinsen

Vil lære jurister krise­håndtering

Jurister i lederstillinger har kanskje ikke tenkt så mye på hvordan de skal håndtere en krise.

Jusstudent Benjamin Enok sammen med professor Malcom Langford utenfor juridisk fakultet. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Fra å bruke mye jusspråk har jeg blitt mer opptatt av å formidle juss på en enkel og god måte

Jusstudent Benjamin Enok legger ned fulle dager med forberedelser før han skal møte Deloitte-partner Anette Fjeld i fiktiv rettssak. Han mener det er behov for mer muntlig læring under jusstudiet. 

Marianne Rustberggard er studentombud ved UiO. Foto: Tuva Bønke Grønning

Nå har alle studenter lovfestet rett på student­ombud

Den nye paragrafen i universitets- og høyskoleloven trådte i kraft 1. august.

Illustrasjonsfoto: Pixabay

- Norge har godt etablert rom­forskning, og planer om å bygge ut. Det gjør romrett til et veldig aktuelt juridisk tema

Professor Alla Pozdnakova ved UiO vil etablere juridisk forskning på verdensrommet.

Sider