Tuva Bønke Grønning

Tuva Bønke Grønning

Journalist

Artikler av skribenten

- Juristene sitter ikke og blar i den røde bibelen lenger

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

190 advokater på hjemmekontor: - Vi har samme produktivitet selv om alle sitter hjemme

En undersøkelse viste at jurister brukte mindre hjemmekontor enn andre før korona-krisen. Vi har hørt med flere juristarbeidsplasser hvordan hverdagen fungerer nå. 

Jurist i åpent landskap: - Vi har jo disse lovene og reglene våre, og mye av tiden sitter vi alene med de

Problemer med konsentrasjon, taushetsplikt og tilgjengelighet er noen av utfordringene juristene i Fylkesmannen i Oslo og Viken opplever etter at de fikk nye, åpne kontorløsninger.

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet. Foto: Ole-Martin Gangnes

- Bruken av hjemme­kontor blir viktigere fremover, selv når denne krisen er over

En undersøkelse som kartlegger juristers arbeidsmønster viser at de, i alle fall i forkant av korona-krisen, brukte hjemmekontor mindre enn andre kontorbaserte yrker.

- Plutselig er det ikke nok å ha en master i rettsvitenskap lenger, det er helt hverdagslig

Gunnar Schjønsby i Skatteetaten mener offentlige arbeidsgivere bør bli flinkere til å tilby juristene kompetansehevende tiltak. Og at juristene selv må komme seg ut av «jusbobla».

Natasha Gilhespy er jusstudent ved USN og leder for bachelorutvalget i Juristforbundet Student.

- Et attraktivt studie gir selvfølgelig konkurranse, men ordningene skaper mye frustrasjon og usikkerhet

Bachelorutvalget vil vite hva studentene som tar bachelor i jus gjør når de er ferdige, og hvilke forventinger de har når de starter studieløpet. 

Jusprofessor Tobias Mahler. Foto: Tuva Bønke Grønning

Vil bygge bro mellom det tekniske perspektivet og cyber­sikkerhet

- Vi er på vei inn i en fase med mer menneskelig interaksjon med roboter. Er rettsreglene vi har tilstrekkelige og mulige å etterleve eller må regelverket endres eller ansvar klargjøres?

- Fakultetene, studentene og arbeids­giverne må sammen ta ansvar for karakter­presset

Sondre Lie er nyvalgt leder for Juristforbundet Student. 

Jusstudenter ved UiT i forbindelse med studiestart for to år siden. Foto: Tommy Hansen/UiT Norges arktiske universitet

Tromsø har de mest fornøyde jusstudentene

NOKUT kom i går med sitt årlige Studiebarometer. Oslo-studentene er minst fornøyd med tilbakemeldinger og veiledning fra de faglig ansatte. 

Vil tilby gratis rettshjelp for studenter

Jusstudent Aksel Høymo fikk SiOs idépris og 100.000 kroner til å videreutvikle «Lommejuristen». - Jussen er for alle, men den når ikke helt frem, sier han. 

- Helse­foretakene er blitt flinkere til å involvere jurister tidligere

Helsejuristene ved de større helseforetakene får stadig flere henvendelser om pasientsikkerhet og taushetsplikt. I tillegg er pasientene selv mer bevisst sine rettigheter.

Variert jushverdag i Helse Sør-Øst

- Vi lærer noe nytt hver dag.

De tuberkulosesyke studentene i fangenskap. Ragnar Dietrichs helt til høyre. Foto: Privat

Jusstudenten som ble krigsfange

"Noen av mine studiekamerater dro på ski til Løvlia. Hadde jeg bare blitt med dem!" skrev Ragnar Dietrichs i tysk fangenskap. Nå har barnebarna skrevet bok om farfarens historie. 

Legal Tech: Dette tror ekspertene om 2020

Vi har spurt sju eksperter om hvilke trender de tror vil prege året som kommer og om hva juristene og advokatene bør følge med på og holde seg oppdatert på.

- Vil simulere en NOU-prosess og gjøre det så virkelighetsnært som mulig

Fire studentgrupper har laget de første JOU-ene (Jusstudentenes offentlige utredninger) for Nav, Bymiljøetaten, WWF og JURK og Juss-buss.

Anne Opheim, leder for NAV-juristene. Foto: Tore Letvik

- Tror mange nå vil jobbe for å synliggjøre god juridisk kompetanse i NAV

Nav-juristene har hatt noen utfordrende uker, forteller tillitsvalgt Anne Opheim. 

Gunnar Eriksen og Marius Storvik underviser begge i jus ved UiT og har laget podkasten "Juss & Jåss". Foto: UiT

UiT-lærere kaster seg på podkast­bølgen med ny juss­podkast

«Er Teslas autopiloter lovlige?», «Hvem skal få dyre kreftmedisiner?», «Krenkes barns privatliv når foreldre legger ut bilder på Facebook?»

A Law Story ❤ De fant kjærligheten på jusstudiet

Jurister velger ofte jurister. Vi har møtt tre par som fant hverandre på juridisk fakultet. 

Foto: Colourbox

Er juristene klare for den nye digitale revolusjonen?

Legal tech og digitalisering er ord som brukes og diskuteres ofte om dagen, men hvor god kunnskap mener egentlig jurister selv at de har om temaet?

Studerte 500 arbeidstakere da de byttet til aktivitetsbaserte kontorer

Arbeidstakernes følelse av privatliv og hvor mye de beveger seg på kontoret har mye å si for produktiviteten, mener forskerne. 

Sider