Tuva Bønke Grønning

Tuva Bønke Grønning

Journalist

Artikler av skribenten

En av fire jus­studenter har vurdert å hoppe av studiet på grunn av korona­situasjonen

Resultatene fra Juristforbundets studentundersøkelse viser at det siste året har vært svært krevende for mange av jusstudentene.

Siler ankesaker i landets største ankedomstol

Da den juridiske utrederenheten i Borgarting ble besluttet opprettet ble ankedomstolen omtalt som en «flaskehals». - Vi har virkelig nok å gjøre. Vi har til nå i år utredet omtrent 75 prosent av sakene innenfor våre hovedarbeidsområder som kommer inn, men har et mål om å komme enda høyere, sier leder for utrederenheten.

- Dommer­fullmektig­ordningen er viktig både for rekruttering og saks­avvikling

Det kan bli store innstramninger – eller total avvikling – i bruk av dommerfullmektiger i norske domstoler hvis Domstolkommisjonen får gjennomslag for sine forslag. Kommisjonens betenkeligheter kan avhjelpes med enkle tiltak, mener Dommerfullmektigforeningen. 

Dina Calligaro Ingebrigtsen. Foto: André Kvalvågnes / UiB

- Som jus­student lærer du å løse konkrete tvister, men får lite innblikk i jus­forskning

Ved UiB har rekordmange jusstudenter valgt forskerlinjen i år. 

Sven Marius Urke. (Foto: Camilla Moe Rødven)

- Hvis du om fem år sier at du ikke har brukt KI som beslutnings­støtte i en rettssak tror jeg du vil miste tillitt

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, ser på teknologi som hoveddriveren for modernisering av norske domstoler.

Illustrasjon: iStock

Slik kaprer du jobbene som ikke utlyses

Mange jobber lyses aldri ut, men det trenger ikke bety at drømmearbeidsgiveren ikke er interessert i deg og din kompetanse.

Kine Irgens gikk rett fra master­skriving på hjemme­kontor til advokatfull­mektig på hjemme­kontor

- Det har hatt både positive og negative sider, sier hun.

Karriererådgiver Inger Christine Lindstrøm gir fem tips til deg som er ny i jobben fra hjemmekontoret. 

I omorganiserings­prosess - både som tillits­valgt og leder

Av de oppimot hundre tillitsvalgte som har svart på Juristens undersøkelse svarer 67 prosent at de har jobbet med omorganisering det siste året. 57 prosent mener også disse sakene er blant de mest krevende å jobbe med som tillitsvalgt.

Colourbox

Arbeids­miljø­undersøkelser: Hvordan brukes egentlig slike under­søkelser og fører de til endringer?

- Det er mye uutnyttet potensiale i arbeidsmiljøundersøkelser, mener Jon Anders Lone, som har doktorgrad i organisasjonspsykologi. 

Katrine Bratteberg (Foto: Juristforbundet)

Katrine Bratteberg gjenvalgt som visepresident i Juristforbundet

Tone Helen Brodal valgt som nytt styremedlem. 

Foto: Tore Letvik

Tillitsvalgt: – Ses vi bare på som heft og plunder og stein i skoen?

Gunnar Schjønsby har vært tillitsvalgt i mange år. Nå synes han å se en utvikling han ikke liker.  

Dette opptar de tillitsvalgte på jurist­arbeidsplassene

Lønn og omorganisering tar både mye tid og oppleves som krevende.

DNB-advokat Alexander Bolann har sittet på hjemmekontor i New York siden februar

- Byen som aldri sover er tom for mennesker, sier han.

I Shanghai er hverdagen til advokat Therese Trulsen mer tilbake til normalen. Men skal hun på kino eller restaurant må hun temperaturmåles og vise helseapp.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Politijuristene: - Fint med 30 ekstra påtalejurister, men 100 til 150 vil være et mer riktig tall

Politijuristene mener det enten må eget budsjett til eller en telling av påtalejurister på lik linje med politihøgskoleutdannede for at de skal være trygge på at dette gir reell effekt.

Rapport anbefaler rettshjelps­førstelinje: - Helt nødvendig

La frem UiO-rapport i samarbeid med Juristforbundet under Rettssikkerhetskonferansen. 

Adele Matheson Mestad er direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tore Kristiansen / VG

Menneske­rettighets­kollisjoner i krisetider

Koronakrisen har vist at menneskerettigheter hele tiden kolliderer i hverandre, og at vurderingene er ekstremt vanskelige, mener Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

- Vi er avhengig av å backe og dytte hverandre når det gjelder lønn og å tørre å søke nye posisjoner

Onsdag denne uka inviterte kvinneutvalget i Juristforbundet til frokostmøte med temaet «Kvinnelige jurister tapere i lønnskampen – selvforskyldt eller et likestillingsspørsmål?».

Foto: Thomas Haugersveen

Mener diskusjonen om ny beredskaps­lov nå kan føres på andre forut­setninger

Professor Hans Petter Graver mener det er to ting som har forandret seg fra NOU-en kom og til nå. Utvalgsleder Benedikte Moltumyr Høgberg advarer mot å trekke konklusjoner for tidlig.

Professor Hans Petter Graver. Foto: Thomas Haugersveen

- Prisen reflekterer den høye tilliten rettsstaten har. Det er bra, men også dens akilleshæl

Torsdag ble det klart at Rettssikkerhetsprisen i år går til «Rettsstaten Norge». Jusprofessor Hans Petter Graver advarer mot naiv tillit.

Anine Kierluf. Foto: Thomas Haugersveen

Vil synlig­gjøre hva som skal til for at retts­staten kan fungere under press

Juryen for Rettssikkerhetsprisen forstod tidlig for at 2020 ville bli et annerledes år, også når det kom til prisen. Til tross for mange nominerte med gode begrunnelser, kom juryen frem til at det ville bli vanskelig å gi ut prisen på vanlig på måte i år.

Sider