Tuva Bønke Grønning

Tuva Bønke Grønning

Journalist

Artikler av skribenten

- Før var vi skeptiske til mye hjemme­kontor, blant annet at det kunne gå ut over samhandlingen og arbeidsmiljø

Hos NAV har leder Anne-Louise Nore gode erfaringer med jurister på hjemmekontor, men gleder seg til å se de ansatte litt oftere fremover.

Mria Hessen Jacobsen

- Vi kan ikke la folk sitte innelåst 22 timer per døgn. Folk blir psykotiske av det, det er bare ikke greit

Etter en konferanse om isolasjon satte i 2014 Maria Hessen Jacobsen det hun kaller et «hårete» mål for sin karriere: Innen hun blir pensjonist skal bruk av isolasjon i norske fengsler være avskaffet.

Hannah Brænden vant UiOs bærekraftpris. Foto: Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi / UiO

Vinner av UiO bærekraft­pris: - Klimaet og et levelig miljø danner på mange måter grunnlaget for realiseringen av alle de andre menneske­rettighetene

Jusstudent Hannah Brænden vant UiOs bærekraftpris med masteroppgave om The right to life in a changing climate

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

– Det blir en utfordring å rekruttere og å holde på gode jurister

Statens lønnspolitikk: Hallvard Øren mener landets statsforvaltere mister gode jurister.

Foto: André Kvalvågnes

Barnevern: – Arbeidet kommunene gjør er helt avhengig av hvilke saker de får inn og det er veldig stor variasjon mellom kommunene

Professor Karl Harald Søvig ved det juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen sitter i et ekspertutvalg som skal foreslå tiltak for å bedre kvaliteten og rettssikkerheten i barnevernet.  

– Vi ser mye fokus på «meg»

Kristine Lloyd i Haavind sier de i tillegg til karakterer vektlegger andre faktorer som relevant arbeidserfaring, interesse og motivasjon for deres fag- og bransjesatsninger, kommersielle evner og personlige egenskaper. Utenomfaglige verv, språkkunnskaper og internasjonal erfaring teller også positivt. 

– Viktig at søknaden har god struktur og et godt språk

Celine Løyning Aasheim i Help opplever at mange blir litt overrasket over spørsmål om verdier.

– I staten må vi strengt forholde oss til utlysnings­teksten som er utgangs­punkt for videre vurdering

Grete Hamran i Skatteetaten sier søkeren lett kan havne i nei-bunken dersom vedkommende ikke har lest søknaden godt, og derfor ikke klarer å vise hvilken kompetanse og kvalifikasjoner vedkommende har som kan være relevant for akkurat denne stillingen.

Mener det er vanskeligere å nå frem til hjelpe­trengende barn fordi barne­vernet får mange grunnløse meldinger

Jusprofessor Bente Ohnstad har skrevet bok om at meldeplikten til barnevernet ofte tolkes feil, og mener barnevernet må bruke unødvendige ressurser samtidig som familier føler seg invadert og mister tilliten til dem. Og kanskje hindrer dette at de barna som virkelig trenger hjelp får det. Flere jurister i kommunen kan være noe av løsningen, tror hun.

– Ser overraskende ofte søknader med feil firma­navn som tydelig bærer preg av å være en standard­tekst

Det kan gi et dårlig førsteinntrykk og er ikke det beste utgangspunktet i en jobbsøknad, mener Merete Williams Berge i BAHR.

– Vær poengtert, ikke bedriv ordgyteri

Husk at arbeigsgiver alltid går gjennom CV-en, så det kan være lurt å unngå gjentakelser i søknadsbrevet, påpeker Håkon Hertzberg i NAV.

Illustrasjon: iStock

40 prosent av kommunene bruker ekstern juridisk bistand på barnevern

De største kommunene har større sannsynlighet for å ha ansatt jurister på alle fagfelt, mens de minste kommunene har lavere sannsynlighet for å benytte seg av ekstern kompetanse på flere fagfelt; helse- og omsorg, barnevern. HR/personal, offentlige anskaffelser og erstatningssaker.

Flest jurister i Plan og bygg: – Det er godt å ha jurister til de krevende sakene

Enhetsleder Marius Raael i Grimstad kommune ansatte nylig en jurist og en geolog. Han er opptatt av å ha riktig kompetanse i miljøet, men opplever at det kan være utfordrende å holde på juristene.

Familien Warren på fjelltur. Foto: Privat

- Viktig å være enige om karriere og familie­organisering på forhånd

Stine og Andreas Warren er begge utdannet jurister og har fem barn under 12 år. – Kan ha gode karrierer uten å være med på «karrierejaget»

Undersøkelse: Kjønns­forskjeller i lønn øker når jurister får barn

Nyutdannede jurister starter ganske likt når det gjelder lønn, men gapet mellom menn og kvinner oppstår når de får barn. Selv om både menn og kvinner har like ambisjoner og likestilte idealer, drar mennene fra på inntekt og har høyere stillinger.

Starter programmerings­fag for jus­studentene: - Juristene trenger dypere kompetanse

Jurister vil i økende grad fremover ha behov for kunnskap om programmering, mener Universitetet i Oslo, som nå starter opp faget «Programming for Lawyers».

Fra å være kaiarbeider og frisør til å bli jurister i 50-årene

En gjenganger i samtaler er at mange er redde for å være «for gamle» til å endre kurs, forteller karriereveileder for jurister. Anne Lise Haavold og Hans Anders Theisen var 50 og 51 da de var nyutdannede jurister. I tillegg fant de kjærligheten på lesesalen.

Kom til Norge med juridisk utdannelse fra Syria: - Det tok litt tid å sette seg inn i plan- og bygningsloven

Da den syriske juristen Ali Haroun syklet over grensa ved Nordskog i Kirkenes som flyktning i 2015 hadde han et håp om å få brukt utdannelsen sin i Norge. I dag jobber han han som saksbehandler på byggesaksavdelingen i Frogn kommune og drømmer om å ta en norsk master i rettsvitenskap.

Jobbintervju etter å ha mistet jobben? - Du skal aldri lyve, men trenger ikke fortelle hele sannheten

Eller kanskje vært uten jobb en stund? Hva hvis jeg har sagt opp på grunn av konflikt og ikke har referanser fra forrige arbeidsgiver?

Tok et «friår» fra jusstudiet: - Å ha gjort noe annet underveis i studiet vil for mange arbeids­givere være positivt

Etter tre år som jusstudent begynte Johannes Thorsteinsson å tvile. Var jussen riktig for ham? Hva ville han egentlig bruke utdannelsen til?

Sider