Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Ny domstolstruktur reiser mange spørsmål om juridiske og arbeidsmiljømessige rammer for dommerne

– Jeg kan vel trygt si at det aldri har vært så mye møtevirksomhet mellom Domstoladministrasjonen og ulike organisasjoner, sier leder av Dommerforeningen.

Med fokus på digitale spor i politiets etterforskning

Drapssaker, svindelsaker, bedragerier. I de fleste kriminalsaker etterlater gjerningspersonene seg digitale spor, eller databevis, som kan bidra til fellende dom. Dette spennende og interessante feltet belyses i et foredrag betalt av Juristforbundet.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen med den nye utgaven av Norges Lover. (Foto: Stortinget).

Lovboka som stod opp igjen fra de døde

For to år siden var 250 jurister samlet til gravøl over den siste papirutgaven av den ærverdige lovsamlingen. Men nyheten om papir-lovbokas endelige død viste seg å være betydelig overdrevet.

Jan Erik Breivik

Suksess med digitale «speed-dater» under seminar

– Mange syntes det var skikkelig hyggelig å få blitt litt kjent med andre jurister som arbeider med eller interesserer seg for offentlige anskaffelser.

Kart-illustrasjon: Domstoladministrasjonen.

Dette er de nye domstolene

Mandag 26. april blir en merkedag i domstols-Norge. 60 tingretter blir til 23. Deretter slås jordskifterettene sammen stegvis, og går fra 34 til 19, med 19. juli som dato for fullført sammenslåing.

Politi

Politi­advokat ble frifunnet etter bistand fra Jurist­forbundets advokat­kontor

Politiadvokaten ble anmeldt etter at Øst politidistrikt holdt et førerkort i beslag lenge etter at det skulle vært tilbakelevert. Politiadvokaten ble helt frifunnet etter at Juristforbundets advokatkontor tok saken.

Åshild Eikenes Sjøli

Nytt fag­nettverk for jurister som arbeider med offentlige anskaffelser

Stor interesse for nettverket som skal gi faglig påfyll og mulighet for å bli kjent med andre jurister som arbeider innenfor samme felt.

Dypdykk i solide norske lovtradisjoner

Allerede på 1200-tallet tok lovene hensyn til de svakeste gruppene. – Det norske samfunnet går gjennom en like stor internasjonaliserings- og endringsprosess i dag som på 1200-talet. Som i middelalderen, er det et stort behov for lovreformer, sier professor Jørn Øyrehagen Sunde.

Skal sammenligne Nordens høyesteretter i grunnlovssaker

Kan gi svar på om politikernes makt i økende grad båndlegges gjennom domstolenes utvidede tolkninger av grunnlovsbestemmelser.

Fengselsbetjent i smittevernutstyr (Foto: KID)

Over 150 ansatte og innsatte korona­smittet i fengsler og i fri­omsorgen

Siden pandemien brøt ut har nå i alt 152 ansatte og innsatte blitt smittet av covid-19 her i landet. Smitten har økt særlig mye bak murene siden oktober i fjor.

Riksadvokaten: – Stort behov for å systematisere og forklare de ulike rettskildene

– Behovet for forskning er nærmest uendelig stort for å få systematisert og forklart de ulike rettskildene, sier riksadvokat Jørn S. Maurud. Han sier det opp gjennom årene er produsert et regelmylder på dette området.

Politihøgskolen gjennomfører kurs og studier gjennom koronatiden, men maske er blitt en del av «uniformen». Inger A. E. Coll er fagansvarlig for det nye inndragnings- og pengesporstudiet (Foto: PHS)

Nytt studie skal gi økt kompetanse i å ramme kriminelle økonomisk

Det er ekstremt viktig å ta verdier ut av den kriminelle sfæren, men inndragningstallene i Norge er for lave, sier fagansvarlig for nytt studie – og oppfordrer flere påtalejurister til å delta.

Analyse av 830 sivilsaker i Høyesterett gir mulighet for å forutsi domsresultat

Etter å ha gått gjennom 830 sivile saker i Høyesterett i en periode på mer enn 50 år satt forskerne igjen med et resultat som, til en viss grad, og under gitte forutsetninger, gjør det mulig å predikere domsutfallet i landets øverste domstol.

Foto: Thomas Haugersveen

Varslet full oppmøte­stopp i retten for politi­jurister i ned­stengte kommuner

Hovedverneombud varslet på et tidspunkt stans av oppmøte for juristene i domstolene i de berørte områdene.

Forskergruppen består av et tjuetalls forskere fra mange ulike land. (Foto: UiT)

Forskere med appetitt på havrett

I løpet av få år har Norsk senter for havrett ved UiT opparbeidet internasjonal anerkjennelse og satser friskt på en stadig bredere rettsvitenskapelig forskning innen ulike områder av havretten.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Domstolene behandler saker nesten like fort under pandemien som før 

Mange fryktet at sakene i domstolene ville hope seg kraftig opp under koronapandemien. 

Illustrasjonsfoto (Foto: Tore Letvik)

Over ett års vente­tid i saker om gjelds­ordning og utlegg

Stigende sakstall i tretten år - siste ressursmessige løft var i 2009, svarer namsfogd.

Politi

Politiet oppklarte bare halvparten av sakene – Utviklingen må snus

Oppklaringsprosenten har hatt en nedadgående tendens siden 2015, og var i andre tertial av fjoråret på 50 prosent. – Denne negative utviklingen må snus, skriver riksadvokat Jørn S. Maurud i prioriteringsskriv.

Korona (Foto: Pixabay)

Nekter å vedta bøter for smittevern­brudd – sakene havner på dommernes bord 

Brudd på smittevernlov og covid-19 forskrifter setter sitt fotavtrykk i norske domstoler.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Etterlyser muligheter til økt IKT-kompetanse for påtale­jurister 

– Det er manglende tilbud og vilje til å satse på påtalejuristene fra politiets side som er det store problemet, ikke manglende vilje eller ønske fra påtalejuristene til å tilegne seg kompetanse. 

Sider