Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Advokat Jan Fougner

– Den norske modellen under press og kan ikke lenger tas for gitt

Advokat Jan Fougner ute med ny bok om arbeidsrett.

Debatterte tvangsmedisinering: F.v. Kari Paulsrud, Mette Ellingsdalen, Vårin Hellevik, Arne Vaaler og debattleder Jon Wessel-Aas. (Foto: Tore Letvik).

Understreker alvoret bak tvangs­medisinering: - Kjemisk endring av et menneskes personlighet

Hva er lovens krav til å kunne tvangsmedisinere psykisk syke pasienter? Overholder helsevesenet lovens vilkår for slik behandling? Dette ble debattert da Sivilombudsmannen la fram sin årsmelding.

Bjørn Soknes

Utvalg ønsker tilgang til taushets­belagte opplysninger om partner­drap

Det såkalte partnerdrapsutvalget kan få opprettet en egen lov som gjør at utvalget får tilgang til opplysninger som i dag er beskyttet av lovbestemt taushetsplikt.

Bjørn Slatten (Foto: Tore Letvik)

Hundre år gammel juristfunksjon kan bli lagt ned

Møt Norges eneste dispasjør.  

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Varsel fra Vest henlagt av Spesial­enheten

Spesialenheten for politisaker har henlagt varselet fra Akademikerne i Vest politidistrikt som hevdet at politidistriktet benytter ulovlige stillingskoder ved utlysning av stillinger på seksjons- og avsnittsnivå.

F.v. May-Helen Norevik, Stine Tollefsen, Tonje Kolsrud, Therese Brogård, Kristian Fosaas, Amalie Arvesen og Thyra Bjørnstad (Foto: Tore Letvik)

Juristene som sikkerhets­klarerer

De skal hindre at personer som kan påføre Norge skade får tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, klassifiserte objekter eller infrastruktur. 

Knut Ro (Foto: Erlend Aas/Scanpix)

Antall konkurser øker: Jurister samles til kurs i Molde

Nær 10 prosent flere konkurser ble åpnet i 2018, sammenlignet med i 2017. I mai samles ansatte i skatteetaten, revisorer og jurister i Molde for å trimme sine kunnskaper i konkurssaker.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: POD)

Vil bli PST-sjef

For andre gang er det skrint av søkere til toppjobber i politiet.

Hans Sverre Sjøvold (Foto: Kåre M. Hansen)

Gjeng- og ungdoms­kriminalitet: Egne avdelinger for påtale har bidratt til å styrke arbeidet

Kripos, Økokrim og politidistriktene Oslo og Øst skal innen 15. mars utarbeide en plan for «kraftfull og bred bekjempelse av gjengkriminalitet på det sentrale Østlandsområdet».

lovbok norges lover lov lover

- En dommer skal ikke slå neven i bordet 

Jordskiftedommeren hisset seg opp og slo neven i bordet overfor en meddommer.  

Foto: Pixabay

Nav vant gebyr­strid mot mor som søkte barne­bidrag

Sivilombudsmannen har gitt NAV medhold i en sak hvor en mor klaget over å ha blitt ilagt gebyr av NAV fordi hun søkte offentlig fastsettelse av bidrag i en bidragssak der barnefaren var dømt for vold og seksuelle overgrep mot henne.

Forsøkte å få spring­kniver og gass­pistol inn i ting­huset 

Springkniver. Batangakniver. Gasspistol. Dette er blant gjenstandene som ble avslørt av sikkerhetskontrollen i Oslo tinghus i 2018. 

Førstestatsadvokat Runar Torgersen, som ledet straffeprosessutvalget, da han overrakte utvalgets utredning 2016. (Foto: JD).

Påtale­jurister fra hele verden samles i Oslo

Påtalemyndighetens uavhengighet er under press i mange land

Foto: Pixabay

Forslag til fem års fengsel for miljø­krim møter motstand 

Regjeringens forslag om å straffe miljøkriminalitet med inntil fem års fengsel ved å endre forurensningsloven møter motstand fra blant andre NHO og Advokatforeningen. 

Med­bestemmelse i staten: – Beslutninger tas ikke best i et ekko­kammer

Arbeidsgiverrådet i staten har dratt i gang debatt om de ansattes rett til medbestemmelse. – Det er ikke mindre involvering og forankring som er medisinen for offentlig sektor, mener leder av Juristforbundet – Stat.

Tonje Sandal (Foto: Tore Letvik)

Vokter av retts­sikkerhet bak murene

Hun har vært ni år i Ila fengsel og forvaringsanstalt.  – Og jeg er her – ikke bare av egen fri vilje – jeg stortrives, sier Tonje Sandal (35). Som sjefsjurist i fengselet er hun imidlertid nå bekymret for situasjonen for forvaringsdømte.

Marianne Vollan

– Et paradoks at vi bruker lenger tid i lag­manns­retten enn i ting­retten

Det sier Marianne Vollan, førstelagmann i Borgarting lagmannsrett.

Per-Christian Klem (Foto: Sjøforsvaret)

Setter juridisk sjøbein på Haakonsvern

Han har vært jurist for antipiratstyrker om bord krigsskip utenfor Somalia, og gir blant annet råd under store militærøvelser her i landet. Nå er den øverste juridiske rådgiveren i Sjøforsvaret snart klar for nye oppgaver. Møt militærjuristen Per-Christian Klem.

Blodprøve urinprøve Foto: Pixabay

Fem måneders urinprøver var ikke nok – nå får POD kritikk

Politidirektoratet (POD) krevde minst ett års forutgående dokumentert rusfrihet for å la bilføreren få tilbake retten til å føre motorvogn. – Uriktig rettslig utgangspunkt, konkluderer Sivilombudsmannen og ber POD behandle saken på nytt.

Tortur­forebyggings­komité bekymret for psykisk syke i fengsler

– Rapporten støtter våre funn blant annet når det gjelder bruk av isolasjon, sier sivilombudsmannen.

Sider