Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Tolljuristene: Femten på Toll

Du tror kanskje det å være jurist i Tolldirektoratet er synonymt med en kjedelig, knusktørr paragrafrytter, og kanskje særlig når arbeidsplassen heter rettsseksjonen i avdeling for regelverk og prosedyre? 

Konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Foto: Tore Letvik

General­advokat ser en ny tid for 374-årig embete

Generaladvokatembetets arbeidsoppgaver har krympet så kraftig at eksistensgrunnlaget trues. Stadig mer lovlydige soldater gir færre saker for den militære påtalemyndigheten. Men nå kan det bli en endring i sakstilfanget som gir nytt håp for embetet med historikk helt tilbake til 1646.

«Kverulanter» sa dommeren til advokatene

Humor i rettsmøter bør benyttes med en viss varsomhet, sier Tilsynsutvalget for dommere.

Tor-Aksel Busch

Regjeringen vil lov­feste påtale­myndighetens uavhengighet

– Meget viktig og gledelig, kommenterer riksadvokaten.

Tarjei Istad (Foto- Gorm K. Gaare / EUP-Berlin)

Ønsket som tingretts­dommer i Bærum

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim er innstilt på førsteplass til ledig embete som tingrettsdommer og nestleder i Asker og Bærum tingrett.

Politi

Gir Akademikerne delvis medhold i varselet fra Vest

Akademikerne i Vest politidistrikt får delvis medhold etter varselet de sendte om at politiets ansettelsespraksis i stillinger på seksjons- og avsnittsnivå bryter med gjeldende regelverk.

Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik

Politi­direktøren om skille­debatten: - Ønsker å beholde politi­juristene i etaten

Politidirektør Benedicte Bjørnland (54) ønsker en ordning hvor kompetanseutvikling innen påtalemessig ledelse og styring av etterforskning bygges over flere år for politiets jurister. Hun er også motstander av å skille politi og påtalemyndighet.

Disse vil bli ny riks­advokat

Det er en kort søkerliste til jobben som ny riksadvokat.

Gunnar Bergby. Foto: Tore Letvik
– Gledet meg til å gå på jobb hver eneste dag

Gunnar Bergby går av etter 25 år i Høyesteretts tjeneste

Gunnar Bergby hadde ikke tanker om å søke jobben som Høyesteretts direktør. Først etter en samtale med daværende høyesterettsjustitiarius Carsten Smith i 1994 endret han mening. – Jeg leverte min søknad til ham dagen etter samtalen og har ikke angret ett sekund siden, sier Bergby.

Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Stort engasjement under Politi­juristenes leder­samling

Noen av landets mest fremstående påtalejurister holdt foredrag under åpningen av Politijuristenes to dager lange ledersamling i Oslo.

Sterk økning i saks­kostnader

På ti år har omsetningen i totalmarkedet for advokattjenester økt fra 9,5 til 16,8 milliarder kroner. I samme periode har advokatenes salærkrav i sivile saker for Høyesterett gått kraftig til værs.

Trond Erik Schea (Foto:Stig M. Weston)

Schea fra Øko­krim til Riks­advokaten

Synes ikke en høykompetanseorganisasjon bør ha samme sjef særlig lenger enn ti år.

Espen Skjerven (Foto: Tommy Ellingsen)

Dommeren som ble krim­forfatter

Skriver krimbøker med musikk på øret.

Erik Moestue (Foto: Politiet)

Cyberkrim: – Krevende å bevise hvem som sitter bak tastaturet

Politiadvokat Erik Mostue ved Nasjonalt cyberkrimsenter i Kripos har nær 20 års påtaleerfaring innen datakrimsaker.

Politi

Ansetter ett sentralt person­vern­ombud i POD

Politidirektoratet etablerer ett sentralt personvernombud for politiets 17.000 ansatte. 

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Tunge opplevelser i retten for dommere

I et pilotprosjekt skal det skapes en kultur for å håndtere psykiske belastninger.

Foto: Pixabay

Juridisk dragkamp etter pilotstreiken i SAS

Erstatningskrav fra tusener av reisende forberedes for retten

Tinghuset i Tromsø, Nord-Troms tingrett, Foto: Bjørn Jørgensen  NN  Samfoto

Etter­lengtede opptak i flere domstoler

Opptak av parter og vitners forklaringer brer seg nå sakte utover domstols-Norge. I august måned skal opptak av rettsforhandlingene være i bruk i fire domstoler.

Ida Melbo Øystese (Foto: Politiet)

Vise­politi­mester går fra Vest til Øst

Ida Melbo Øystese, som har vært visepolitimester i Vest siden januar 2017, går fra 1. juli over som visepolitimester i Øst-politidistrikt

Sider