Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Foto: Tore Letvik

Fra påtalejurist til advokat

Advokat André Lillehovde van der Eynden (36) mener jurister i det offentlige i større grad bør være seg bevisst hva deres kompetanse er verdt. Selv har han god erfaring med å bytte jobb. Han gikk fra å være profilert påtalejurist til å bli advokat i et stort advokatfirma i Hamar, og har ikke angret et sekund.

Askeland Knapstad Lundin

Jurist-trio i klagenemnd for EØS-saker

Den uavhengige nemnden for EØS-saker, som regjeringen nylig oppnevnte, består av tre jurister med bred erfaring innen forvaltnings- og erstatningsrett.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Mindre narkotika­saker kan gå under politiets radar

Besittelse av 35 gram hasj ville gitt betinget dom, men salg av to gram førte til ubetinget fengsel i 21 dager. Men dersom forslaget til rusreform blir vedtatt kan omsetning av mindre kvanta narkotika i fremtiden gå under politiets radar. 

Ekstra­leie av smitte­sikre retts­lokaler koster millioner

Domstoladministrasjonen må ut med flere millioner kroner for midlertidig leie av lokaler utenfor tinghusene for å begrense faren for koronasmitte – særlig i store og omfattende saker hvor det er nødvendig at rettens aktører må møte fysisk.

Domstoladministrasjonen

DA: Lager korona-veileder til domstolene 

Mandag vil Domstoladministrasjonens styre få seg forelagt forslag til en ny nasjonal veileder som skal gi retningslinjer for hvordan domstolene skal løse sin daglige drift under koronapandemien. 

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

JUS satser sterkt på digitale kurs til advokater og jurister

Juristenes Utdanningssenter (JUS) risikerer å bli dramatisk rammet av smitteverntiltakene i disse koronatider. Nå satser senteret sterkt digitalt og håper nye løsninger får god oppslutning fra jurister med behov for etterutdanning og kompetansepåfyll.

Foto: Pixabay

Frykter at rus­reform vil gi flere unge narko­debutanter

Tunge aktører innen påtalemyndigheten i Norge advarer sterkt mot å innføre forslaget til rusreform som er sendt ut av Helse- og omsorgsdepartementet.

Foto: Ole Martin Gangnes

Slik har Norges største domstol løst koronakrisen

Etter èn måned med koronatiltak har Oslo tingrett kommet til at alle dommerne i meddomsrettssaker bør sitte samlet under rettsmøtene, og ikke sitte spredt ved bruk av fjernmøteteknologi.

Trafikk

Beordrer full stans i bruk av ulykkes­data fra Statens veg­vesen

Riksadvokaten pålegger full stans i all bruk av rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen i straffesaker som baserer seg på informasjon fra dataverktøy brukt til uthenting av informasjon fra kjøretøy.

Kristin Kvigne (Foto: Politiet)

Kripos-sjef med solid migrasjons-erfaring

Kristin Kvigne ble i statsråd fredag beskikket som ny sjef for Kripos for et åremål på seks år.

Lovendring «åpner» forliksrådene for flere

Stortinget vedtok tirsdag kveld at saker med tvistesum på opptil 200.000 kroner skal behandles av forliksrådene. Grensen gikk tidligere på 125.000 kroner.

Stortinget

EOS-årsmelding med fokus på PST-registrering

I sin årsmelding, som EOS-utvalget la fram tirsdag, retter utvalget hovedfokus på PSTs registrering av stortingsrepresentanter som sikkerhetstjenesten mente kunne være utsatt for fremmed etterretning.

Nå blir det mulig å gjennom­føre flere retts­saker

Utsettelse av svært mange saker skaper store problemer for rettssikkerheten, skriver Domstoladministrasjonen som oppfordrer til å gjennomføre flest mulig rettssaker etter at koronaforskriften ble vedtatt fredag.

UDI tilbyr egen­utviklet tolkebase til justis­sektoren

Samtidig som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) lanserer sin nye nasjonale base over kvalifiserte tolker, tilbyr UDI domstolene å knytte seg til en tolke- og oversetterbase utviklet av Utlendingsdirektoratet.

Datasikkerhet

Sikkerhets­myndighet gir råd til sårbare hjemme­kontor

Den økte bruken av hjemmekontor som følge av korona-pandemien øker faren for å bli utsatt for dataangrep, mener Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som har samlet råd til de mange som nå jobber hjemmefra.

Roser effekten av politi­reform­tiltak

Riksadvokat Jørn S. Maurud mener kvaliteten på politiets etterforskning i initialfasen har blitt bedre etter at «Felles straffesaksinntak» ble innført og tatt i bruk i politidistriktene.

Foto: Ole Martin Gangnes

Dommer­foreningen foreslår færre med­dommere i fjern­møter

På rekordtid leverte sentrale aktører i Justis-Norge høring av forslaget til strakstiltak i domstolene med hjemmel i den nylig vedtatte koronaloven.

Anine Kierulf (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Leder ny podkast

Anine Kierulf leder ny ukentlig podkast.

Foto: Ole Martin Gangnes

59 av 71 straffe­saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona

Stor aktivitet blant dommere og saksbehandlere, selv om veldig mange jobber hjemmefra. Av berammede meddomsrettssaker er 59 av 71 saker avlyst de to siste ukene på grunn av korona.

Wiggo Storhaug Larssen (t.v.) og Sverre Bromander (Foto: privat)

Arbeids­dagen på hjemme­kontoret

– Situasjonen er ny og uvant, og mye er usikkert. Det er jo svært krevende i seg selv.

Sider