Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Foto: Jan-Ole Hesselberg

Jurister ønsker å lære mer om beslutningspsykologi

– Det er ingen yrkesgruppe jeg har snakket mer for enn jurister, sier psykolog­spesialist Jan-Ole Hesselberg. I en undersøkelse han gjorde blant landets dommere svarte 98 prosent at de var enige i at psykologisk forskning hadde noe å tilføre beslutningsprosessene i norske domstoler.

Illustrasjonsfoto: KDI

Sterk økning i antall seksual­lovbrudd – skal bekjempes med nye tiltak

Antall personer som dømmes for seksuallovbrudd øker sterkt. I år 2000 var seks prosent av innsatte i norske fengsler dømt for slik kriminalitet. I 2020 var andelen økt til nærmere 25 prosent.

F.v. Sofie Tallberg, Tomas Skare, Theodor Karlsen, Maria Øverland og Matias Holmen (Foto: privat)

Bergens­studenter briljerte med EØS-rett foran EFTA-dommere

Foran erfarne dommere fra EFTA-domstolen prosederte jusstudenter fra UiB en fiktiv sak om komplisert EØS-rett på engelsk. Så skarpt gjorde de det at de vant den internasjonale prosedyrekonkurransen «EEA Moot Court 2022».

Siv Hedda Hovland og Torstein Helle (Foto: Silje Marnburg Ellefsen, UiS)

Jus­studenter med kappene på i prosedyre­konkurranse i Stavanger

Praktisk opplæring i «skranken». Dette ville jusstudiet ved Universitetet i Stavanger (UiS) gi sine studenter, og arrangerte nylig sin første prosedyrekonkurranse. Den ga mersmak og skal nå videreføres. 

Bjørn K. Soknes leder utvalget som skal levere sin rapport i slutten av april. (Foto: Tore Letvik)

Person­vern sentralt tema for utvalg som gransker Varhaug-saken

Bør offentligheten i fremtiden få vite identiteten til helse­personell som har begått pasientkrenkende atferd, slik at den enkelte pasient gis mulighet til å verne seg mot feilbehandling og overgrep?

Illustrasjonsfoto: NorSIS

– Hacking og datalekkasjer utgjør en stor trussel for personvernet

Personopplysninger som kommer på avveie kan misbrukes til alt fra ID-tyveri til utpressing. Dette kan oppleves som svært inngripende og truer blant annet retten til et privatliv, sier Lars-Henrik Gundersen, direktør i NorSIS.

Foto: Tore Letvik

Bjørn Kristian Soknes (70) går av etter 32 år som statsadvokat: – Den gode samtalen kjenner ingen pensjonsalder

Han har vært i påtalemyndig­heten i hele sin yrkeskarriere og ble en av riksadvokatenes mest betrodde menn. Et kjent og kjært ansikt for mange både polititjenestemenn, påtalejurister, dommere og advokater i Norge. Ved nyttår takket han av for alder. Nå skal han gjøre mer av det han liker aller best.

Bjørn Erik Thon. Foto: Tore Letvik

Thon gir seg i Datatilsynet: – Sett en enorm utvikling på personvern­området

Avtroppende direktør for Datatilsynet har registrert en rivende utvikling på personvernområdet. – I de årene jeg har hatt jobben har personvern gått fra å være et fag som ikke så veldig mange jobbet med, til å bli et kjempestort rettsområde. Utviklingen har vært enorm.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Oppfordrer Advokat­foreningen til å avslutte boikotten

– En innfrielse av Advokatforeningens økonomiske krav vil anslagsvis innebære en økt årlig kostnad på rundt 900 millioner kroner, ifølge justisministeren.

Emilie Enger Mehl (Foto: Justisdepartementet)

Må svare på hva hun vil gjøre for å løse salær­floken som kan lamme Høyeste­rett 

Andreas Sjalg Unneland (SV), som er utdannet jurist og medlem av Stortingets justiskomite, ber justisminister Emilie Enger Mehl svare på hva hun vil gjøre for å løse streikeaksjonen som Advokatforeningen fører overfor saker i Høyesterett. 

Vil ha flere anmeldelser i kampen mot miljøkriminalitet

– Bekjempelsen av miljøkriminalitet kan bli mer effektiv. Selv om flere miljøkriminalitetssaker saker nå blir avgjort med overtredelsesgebyr, må de alvorligste sakene anmeldes. Videre blir det viktig at Økokrim er til stede ved det grønne skiftet.

Advokat Mari Kjellevold  Brygfjeld. Foto: Tore Letvik

Mener vedtak om omfattende naturinngrep bør vente på rettslig avklaring

I saker hvor sterkt naturinngripende forvaltningsvedtak skal prøves for domstolene, mener advokat Mari Kjellevold Brygfjeld at forvaltningen selv bør utsette iverksettelsen av vedtaket inntil gyldigheten av det er rettslig avklart.

– Jeg husker best noe av det verste; den store mengden jusstudenter og morgenkøene for å sikre seg en lesesalsplass

JURISTENES STUDIEMINNER: Vi spurte syv profilerte jurister om hvordan de husker studietiden.

Nikolai Winge. (Foto Kjetil Frantzen

– Plan- og bygningsloven er kanskje ikke den viktigste miljøloven, men den viktigste loven for miljøet

Løfter om økt tilflytting og skatte­inntekter kan gjøre det krevende å være tro mot egne miljøpolitiske mål, sier Nikolai K. Winge.

Bak fra venstre: Dag Svarstad, Heidi Ekstrøm, Elen  Arnesen, Karin Svånå, Hege Feiring, Julie Gjørtz  Howden, Beate Berglund Ekeberg. Foran fra venstre:  Ane Rostrup Gabrielsen, Linn Helmich Pedersen,  Sverre T. Jahre, Birthe Ivars, Anja Marie Solheim,  G

Juristene som våker over Norges klima- og miljøavtrykk

Vi har besøkt juristene i Klima- og miljødepartementet – som utgjør en andel på hele 25 prosent av departementets ansatte.

Anne Woldmo (Foto: Tore Letvik)

POD lover sikkerhets­pakke, men fortsatt kamp for sikkerheten til sivilt ansatte i politiet

Politijuristene og flere av politiets organisasjoner har i lang tid ropt varsku rundt manglende sikkerhet for sivilt ansatte i politietaten. POD lover nå blant annet at en utstyrspakke for sivilt ansatte i operativ tjeneste snart skal være klar, men overlater til politidistriktene å håndtere HMS-utfordringer lokalt.

Gleder seg over flere mulige studie­steder og ønsker økt spesialisering

– Har du en problematisk øyebetennelse så går du til øyespesialist, og ikke til en allmennpraktiker, for å få best mulig hjelp. Slik må det naturligvis også være innen jussen. Tiden for å tro at alt kan løses ved å utdanne generalister er for lengst passé.

UiA har i dag 70 studieplasser på bachelor i rettsvitenskap. Vi jobber for å få 40 studieplasser på master i rettsvitenskap, forteller universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, Seunn Smith-Tønnessen. (Foto: UiA)

UiA satser på studie med tydelig internasjonal profil

Universitetet i Agder (UiA) er også blant utdanningsinstitu­sjonene som vil kunne uteksaminere ferdig utdannede jurister. Stadig mer komplekse regelverk, med økt innslag av EØS- og EU-regler har gjort at UiA vil gi sin masterstudie i rettsvitenskap en tydelig internasjonal profil.

– Vi håper at Kunnskapsdepartementet vil tildele oss flere studieplasser, slik at vi kan bygge dette studiet ytterligere opp, sier Lana Bubalo på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger som har søkt NOKUT om akkreditering for det nye masterstudiet

UiS vil starte med 30 studieplasser for master i rettsvitenskap

Universitetet i Stavanger (UiS) er blant utdanningsinstitusjonene som har sendt akkrediterings­søknad til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å etablere masterstudie i rettsvitenskap etter at regjeringen åpnet for å fjerne monopol på utdanning av jurister.

Foto: Handelshøyskolen BI

– Behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus

– Tilbakemeldinger fra våre kontakter i ulike miljøer har vist at det er behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus. Vi begynte allerede i mars å arbeide med søknaden til NOKUT om å få akkreditert BIs masterstudie i rettsvitenskap.

Sider