Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Med Jussbuss og JURK i «bagasjen»

– Jeg tror at det har vært et viktig grunnlag for engasjementet for de gruppene vi jobber for.

Live Kroknes Berg er faglig leder ved rettighetssenteret til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (Foto: Lars Opstad/FFO)

Kjemper for rettighetene til funksjons­hemmede og kronisk syke

Rettshjelpsordningene når ikke ut til grupper som sårt trenger juridisk bistand i tilstrekkelig grad. Det er erfaringen til rettighetssenteret for funksjonshemmede og kronisk syke.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Isolasjon som pandemi­tiltak i fengsel i strid med menneske­rettigheter

Inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, ble innført i norske fengsler under covid-19-pandemien, i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd.

F.v. Marianne Hagen og Marit Lomundal Sæther

Vokter sårbares rettigheter i barneverns­saker

Nær halvparten av alle rettshjelpsutgifter i Norge er knyttet til barnevernssaker. Juristen har møtt noen av advokatene som til enhver tid står midt i disse krevende prosessene som svært ofte er en krise for foreldre og barn.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Snart søknadsfrist: – Stor karriere­mulighet for ny­utdannede jurister

Det er snart søknadsfrist for de 55 nye stillingene som utlyses hos namsmyndigheten rundt om i landet.

Wenche Bjørland er fagdirektør i Statens sivilrettsforvaltning (Foto: privat)

Antall søknader om fri rettshjelp redusert med 9.500 på fire år

I 2019 søkte 15714 personer om fri rettshjelp fra fylkesmennene. Dette er en nedgang på 9471 søknader sammenlignet med i 2016. Samtidig viser statistikken at det er noe økning i antall av søknader som ikke innvilges av fylkesmennene.

Illustrasjonsfoto

Vil ha gjen­gjeldelses­saker inn for Diskriminerings­nemnda

Varslere som hevder seg utsatt for gjengjeldelse må i dag til domstolene for å få behandlet krav om oppreisning og erstatning. Få saker har blitt fremmet for retten, men nå skal et lavterskeltilbud gjøre det enklere og billigere å få slike saker behandlet.

domstolstruktur

Sentrale hørings­instanser støtter reduksjon av antall ting­retter

Et flertall av opposisjonspolitikerne på Stortinget har sagt nei til domstolkommisjonens forslag om å redusere antall tingretter, men får motbør fra sentrale høringsinstanser.

Birgitte Istad (Foto: Riksadvokaten)

Riks­advokaten ønsker tiltak som gir raskere bruk av omvendt volds­alarm

Riksadvokaten mener det bør vurderes om påtalemyndigheten i politiet skal kunne ilegge bruk av omvendt voldsalarm uten å gå til retten, slik at flere ofre får økt trygghet og forfølgere kan stanses hurtigere enn i dag.

Foto: ICC

Etablerer prosedyre for norsk nominasjon av dommere til ICC

Norge mangler prosedyrer for å nominere norske dommere til internasjonale straffedomstoler. Nå har utenriksdepartementet sendt på høring utkast til nominasjon av kandidater til stilling som dommer ved ICC.

Advokat Anne Christine Wettre, parnter i advokatfirmaet Ræder og advokat Tom Hugo Ottesen, som er partner i Kvale Advokatfirma DA

Debatten om domstol­struktur: Bostyrere slår ring om Oslo byfogd­embete

Bostyrere som behandler konkurser i Oslo mener koronapandemien viser hvor viktig det er å bevare Oslo byfogdembete som selvstendig domstol. Bostyrerne slår ring om domstolen og advarer mot å slå den sammen med Oslo tingrett.

Vil kunne inndra norsk stats­borgerskap uten at personer er straffedømt

Fra 1. januar 2020 ble det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Heidi Hansen. Foto: Tore Letvik

Begynte på jusstudiet som 40-åring: - Jeg håper jeg aldri slutter å være nysgjerrig og interessert

- Å utdanne seg til jurist i voksen alder krever «litt», men for meg ble det en kilde til inspirasjon og påfyll av energi.

Foto: Tore Letvik

Fra påtalejurist til advokat

Advokat André Lillehovde van der Eynden (36) mener jurister i det offentlige i større grad bør være seg bevisst hva deres kompetanse er verdt. Selv har han god erfaring med å bytte jobb. Han gikk fra å være profilert påtalejurist til å bli advokat i et stort advokatfirma i Hamar, og har ikke angret et sekund.

Askeland Knapstad Lundin

Jurist-trio i klagenemnd for EØS-saker

Den uavhengige nemnden for EØS-saker, som regjeringen nylig oppnevnte, består av tre jurister med bred erfaring innen forvaltnings- og erstatningsrett.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Mindre narkotika­saker kan gå under politiets radar

Besittelse av 35 gram hasj ville gitt betinget dom, men salg av to gram førte til ubetinget fengsel i 21 dager. Men dersom forslaget til rusreform blir vedtatt kan omsetning av mindre kvanta narkotika i fremtiden gå under politiets radar. 

Ekstra­leie av smitte­sikre retts­lokaler koster millioner

Domstoladministrasjonen må ut med flere millioner kroner for midlertidig leie av lokaler utenfor tinghusene for å begrense faren for koronasmitte – særlig i store og omfattende saker hvor det er nødvendig at rettens aktører må møte fysisk.

Domstoladministrasjonen

DA: Lager korona-veileder til domstolene 

Mandag vil Domstoladministrasjonens styre få seg forelagt forslag til en ny nasjonal veileder som skal gi retningslinjer for hvordan domstolene skal løse sin daglige drift under koronapandemien. 

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

JUS satser sterkt på digitale kurs til advokater og jurister

Juristenes Utdanningssenter (JUS) risikerer å bli dramatisk rammet av smitteverntiltakene i disse koronatider. Nå satser senteret sterkt digitalt og håper nye løsninger får god oppslutning fra jurister med behov for etterutdanning og kompetansepåfyll.

Foto: Pixabay

Frykter at rus­reform vil gi flere unge narko­debutanter

Tunge aktører innen påtalemyndigheten i Norge advarer sterkt mot å innføre forslaget til rusreform som er sendt ut av Helse- og omsorgsdepartementet.

Sider