Tore Letvik

Tore Letvik

Tore Letvik

Journalist

Artikler av skribenten

Marianne Vollan

– Viktig å hegne om dom­stolenes uavhengig­het 

Som nybakt sjef for Borgarting lagmannsrett er Marianne Vollan leder for en domstol med mange utfordringer.

Katrine Bratteberg. Foto: Juristforbundet

- Jurist­forbundet skal være relevant og tilstede

Katrine Bratteberg er Juristforbundets nyvalgte visepresident. 

Juristene i seksjon for juridisk forvaltning i Politidirektoratet f.v. seniorrådgiver Heidi Toward, rådgiver Pernille Christensen, rådgiver Henriette Eikeset, rådgiver Åsne Midtsund, seniorrådgiver Wemunn Aabø, seniorrådgiver Bjørn Arne Helland, Rådgiver

POD-juristene: – Flere bruker klageadgangene og flere saker bringes inn for retten

Fatter vedtak som skal balansere fellesskapets behov for beskyttelse opp mot enkeltmenneskets personlige frihet og rettigheter.

I sitt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet stilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) seg kritisk til at man inngi anonyme varsler til varslingskanalen. Foto: DSB.

Justis­departementet videre­fører varslings­kanal etter endt høring 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap stiler seg kritisk til muligheten til å varsle anonymt. 

Mats Wilhelm Ruland

Lagdommer blir riksmekler

Mats Wilhelm Ruland utnevnt som ny riksmekler.

Joar Grimsbu

– Reglers virkning for nærings­livet må synliggjøres

– Lovgiver må ha et bevisst forhold til hvordan man regulerer og hva man stiller krav om, sier advokat Joar Grimsbu i Regelrådet.

Foto: Pixabay

Voldsutøvere skylder staten over én milliard kroner

- Det vil alltid utbetales mer i voldsoffererstatning enn hva som kan kreves inn.

Tom A. Enger. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Vil ha endrede varslings­regler om dom­felte

Kriminalomsorgsdirektoratet foreslår flere endringer i straffegjennomføringslovens regler for når fornærmede skal varsles om domfeltes prøveløslatelser og permisjoner, såkalt utgang.

Knud Fredrik Christian Simonsen (27) (tv-) og Friedrich Wilhelm Priess (30) ble halshugget i Oslo 20. April 1864.
rettshistorie

Da hodene rullet i Norge

Opptil 5000 personer kunne overvære en henrettelse. En prest var til stede, og den dømte ba «Fader vår» sammen med presten idet han eller hun ble halshugget.

Merete Anita Utgård i Gjensidige

Etterlyser økt bevissthet for flom­sikkerhet

Færre enn halvparten av kommunene som deltok i en stor undersøkelse om samfunnssikkerhet svarer at de i stor grad tar hensyn til økt risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer i kommunal planlegging.

Håvard Holm er ny president i Juristforbundet. Foto: Tore Letvik
Juristforbundets landsmøte 2018

Håvard Holm er ny president i Jurist­forbundet

Ble enstemmig valgt på landsmøtet lørdag.

Lab.

Ber politiet melde fra om helsepersonell

Bare i 4 av 20 tilsynssaker mot helsepersonell hvor politiet var involvert, hadde politiet selv meldt fra til tilsynsmyndigheten. Nå tar Fylkesmannen i Oppland grep.

Kommunikasjonssjef i Oslo tingrett, Irene Ramm. (Foto: Lydia Elise Nyland Andersen, Kommunikasjonsforeningen)

Gir råd om åpenhet i domstolene

– Bruk pressetjenestene på Domstol.no til å legge ut avgjørelser og tiltaler, slik at pressen finner det de leter etter der.

Etter ordre fra riksadvokat Tor-Aksel Busch går nå statsadvokatembeter landet rundt gjennom de aktuelle sakene (Foto: Riksadvokaten)

Politiet tok ut tiltaler uten hjemmel i lov

Siden 2005 har politiet ilagt forelegg og tatt ut tiltaler etter to bestemmelser i skattebetalingsloven, uten å ha myndighet til å gjøre det.

Hund og lovbok

– Arbeid mot dyrekrim vesentlig styrket

Dyrepoliti blir en permanent ordning etter gode erfaringer.

Rune Fjeld

Skal lede undersøkelser etter Tolga-avsløringene

– Det er veldig beklagelig at slike ting kan skje. At systemet ikke er tilstrekkelig robust til at man kan unngå dette som har funnet sted i Tolga.

Bjørn Soknes

Vil vite om partnerdrap kan forhindres

Et utvalg skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner.

Spesialenheten

Spesialenheten ser på varsel om ulovlige stillingskoder

Vurderer varselet i Vest politidistrikt. 

Odd Reidar Humlegård. Foto: Kåre M. Hansen

Gir bort politihatt før han går

Tar sin hatt og går, sier ordtaket. Odd Reidar Humlegård gir i stedet bort sin hatt når han slipper roret i Politidirektoratet i november.

Fredrik Bøckman Finstad

Nyutnevnt ekspedisjons­sjef

Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har fått ny leder.

Sider