TheaLarsen Normann

Thea Larsen Normann

TheaLarsen Normann

Advokatfullmektig, Juristforbundet

Artikler av skribenten

Har du krav på lønn på offentlige fridager?

Retten til lønn er lovregulert for høytidsdagene.

Amming. Foto: Colourbox
Jobbekspertene:

Rett til ammefri

Det må antas at behovet for ammefri kan bli større når permisjonstiden blir kortere.

Foto: Pixabay
Jobbekspertene

Høyesterett: Syke­melding betyr ikke at du har krav på syke­penger

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en ansatt som var sykemeldt av legen ikke nødvendigvis var syk i folketrygdlovens forstand, og at hun dermed ikke hadde rett på å få utbetalt sykepenger. 

Foto: Pixabay

Diskriminerings­nemnda: Håndhilse­påbud er ikke diskriminering

Saken dreide seg om en vikarlærer i Oslo-skolen og spørsmål om forlengelse av et midlertidig ansettelsesforhold.