Robert H. Grønbech

Robert H. Grønbech Saksbehandler Jusshjelpa i Nord-Norge

Robert H. Grønbech

Jusshjelpa i Nord-Norge

Artikler av skribenten

Robert H. Grønbech Saksbehandler Jusshjelpa i Nord-Norge
DEBATT

Et kritisk blikk på advokat­monopolet

Robert H. Grønbech ved Jusshjelpa i Nord-Norge mener retten til å gi rettsråd og representasjon under rettergang burde utvides og i større grad tilpasses dagens samfunn og behov.