Roar Thun Wægger

Roar Thun Wægger

Roar Thun Wægger

fasilitator i Wægger Negotiation Institute

Artikler av skribenten

I tilknytning til signeringen av den nye FN konvensjonen deltok også et norsk lag i den internasjonale meklingskonkurransen i Singapore. Her er laget med sine coacher (Foto: privat)
Fag

«Ny FN-konvensjon om mekling - og gull til Norge»

Delegater fra hele verden var samlet i Singapore første uken i august for å overvære signering av FN konvensjonen om mekling – The Singapore Convention, skriver konfliktmekler Roar Thun Wægger.