Ragnhild Bø Raugland

Ragnhild Bø Raugland

Ragnhild Bø Raugland

Advokat, Juristforbundet

Artikler av skribenten

Taushets­plikt i varslings­saker

Gode varslingsrutiner er et resultat av skreddersøm. De må tilpasses situasjonen og behovet i hver enkelt virksomhet, skriver advokat Ragnhild Bø Rugland. 

Tvisteløsning i arbeidsrettssaker – domstolenes rolle

I hvilken grad domstolene er egnet til å være et hensikts­messig tvisteløsningsorgan, vil være avhengig av hvilket fagområde tvisten gjelder.

«Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker»

Juristforbundets Advokatkontor får stadig forespørsler om bistand i varslingssaker.

Arbeids­taker­organisasjonenes rolle i retts­staten

Det siste halvåret har det blitt tydeligere for mange flere at fagorganisasjonene utgjør en viktig samfunnspilar. Det er fristende å si at arbeidstakerorganisasjonene er den «femte» grunnstenen i rettsstaten, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

«Når arbeids­giver saksøker sine egne arbeids­takere»

I denne saken har nemnda kommet frem til en anbefalt løsning. En arbeidsgiver skal være ganske sikker i sin sak når man velger å overprøve nemndas vedtak, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland om arbeidsrettssaken i i Fredrikstad, hvor sykehuset Østfold har gått til sak mot fire sykepleiere ansatt ved fødeavdelingen ved sykehuset.

10 praktiske råd og tips for bruk av hjemmekontor

Det meldes om utfordringer og behov ved bruk av hjemmekontor, skriver Juristforbundets advokatkontor.

Kan ferie­pengene seile sin egen sjø? 

Hva gjør du om feriepengene uteblir? Les advokat Ragnhild Bø Rauglands gjennomgang her.

Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger

Juristforbundets advokatkontor erfarer at økt bruk av hjemmekontor reiser nye problemstillinger, både av praktisk og rettslig art. 

Ferie og korona – hvilke regler gjelder?

Slik reglene er å forstå, skal det relativt mye til før arbeidsgiver ensidig kan endre tidspunktet for ferien. Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd noe uforutsett, som for eksempel koronastengning, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland. 

Foto: Pixabay

Det digitale arbeids­miljøet: Hvordan ivareta et forsvarlig arbeidsmiljø når hverdagen innrettes på en ny måte?

Gjelder lovens krav like fullt, eller må en også her tilpasse seg de nye arbeidsformene? spør Ragnhild Bø Raugland, advokat i Juristforbundet. 

Foto: Pixabay

Ny høyesteretts­dom gjør grensene for rett til sykepenger tydeligere

«Selv om den vanlige oppfatningen er at det er legen som «sykemelder», så er altså legens sykemelding formelt sett bare en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger» skriver Høyesterett. 

Foto: Pixabay

Referanser – begrensinger og muligheter

Hva har egentlig en potenisell ny arbeidgiver lov til å spørre referansene dine om? 

Hva har man krav på som sommervikar?

Sommerjobb gir et kjærkomment tilskudd til økonomien. Er du heldig, får du også med deg nyttig arbeidserfaring og relevant praksis. Hva er rette og rimelige lønns- og arbeidsvilkår for deg som tar sommerjobb?

Amming. Foto: Colourbox
Jobbekspertene:

Rett til ammefri

Det må antas at behovet for ammefri kan bli større når permisjonstiden blir kortere.

Ragnhild Bø Raugland
Debatt

«Jurister i kommunene vil bedre retts­sikker­heten lokalt»

Høyesterettsdom belyser behovet for å ha jurister tilgjengelig, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.