Pascual Strømsnæs

Pascual Strømsnæs, leder av Juristforbundet Student.

Pascual Strømsnæs

leder av Juristforbundet — Student og student ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Artikler av skribenten

DEBATT

«Å være ny­utdannet, arbeids­ledig jurist er en stor påkjenning»

Vi i Juristforbundet har et særlig ansvar for å ta vare på denne gruppen.