Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Jon Wessel Aas (Foto: Thomas Haugersveen)

Kritisk til klausuler om taushet i slutt­avtaler

Mener munnkurv i sluttavtaler bryter med ytringsfriheten.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

– Innbyggerne bør ha krav på at komplisert jus er behandlet av en jurist

Leder av Juristforbundet - Stat ser fram til å komme med innspill til ny forvaltningslov.

Åsted Norge

Politiforum: «Åsted Norge» har ført til 70 pågripelser

Programmet gir politiet en unik mulighet.

Katharina Rise

«Økt status for påtalejuristens rolle og påtalefaget i distriktene, samt lønn er formentlig et tiltak»

Lønn og status er blant tiltakene som foreslås i rapport om bedre saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn.

Foreslår endringer i forvaltnings­loven

Forvaltningslovutvalget foreslår blant annet en utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger innad i forvaltningen. 

Bent Høie (Foto: Helse- og omsorgsdepartementet)

Helse­personell for dårlig på å melde om mulig barne­mishandling 

– Dette er alvorlig. Bestemmelsen er gitt for å sikre beskyttelse av barn som i svært begrenset grad kan melde fra om slike forhold selv, sier Helsetilsynet.

Magne Skram Hegerberg og adm dir i Handelsbanken Norge, Dag Tjernsmo

– Vi mener vi har fått landets beste bank­avtale for medlems­organisasjoner

Juristforbundet har valgt Handelsbanken som samarbeidspartner på banktjenester for medlemmene. 

Mari Trommald og Sverre Bromander

Arbeidsgiver­råd skal snart gi anbefalinger om ny Hoved­avtale

De ansattes rett til medbestemmelse blir tema når Arbeidsgiverrådet i staten snart skal gi sine råd til KMD.

Håvard Holm

– Ikke urimelig å forvente real­lønns­vekst i år

President Håvard Holm åpnet Juristforbundets tariffkonferanse.

En ny arbeidsgruppe som skal vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker i domstolene.

Arbeids­gruppe ser på effektiviserings­tiltak for straffe­saker i domstolene

– De avgjørende aktørene for å få det til å virke er med.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)
Kommunereformen:

- Mangelfull kompetanse og bruk av «hobby­jurister» svekker inn­byggernes retts­sikkerhet

Ny rapport: - Forvaltningspraksis i Finnmark i strid med loven 

Sofie Rosvoll og Håvard Holm

Ny #metoo-undersøkelse: Jusstudenter unnlater å varsle

Over 17 % av jusstudentene har opplevd seksuell trakassering, men mange velger å ikke varsle om det. – Bekymringsfullt, sier Sofie Rosvoll og Håvard Holm i Juristforbundet.

F.v. Håvard Holm (president i Juristforbundet), Karl Harald Søvig (dekan UiB), Merete Smith (generalsekretær Advokatforeningen), Fredrik Agdestein (representant for studentene), Dag Michalsen (dekan UiO) og Lena Bendiksen (dekan UiT)

Etter #metoo: Nye felles retnings­linjer mot trakassering på jus­studiet

– Alle skal avstå fra handlinger eller uttalelser som oppfattes som angrep på studentens verdighet, heter det i nye retningslinjer for de tre juridiske fakultetene. Juristforbundet og Advokatforeningen gir sin tilslutning.  

Foto: Pixabay

Over 59 000 GDPR-brudd i Europa

Norge kommer ut midt på treet i ny rapport.

Med­bestemmelse i staten: – Beslutninger tas ikke best i et ekko­kammer

Arbeidsgiverrådet i staten har dratt i gang debatt om de ansattes rett til medbestemmelse. – Det er ikke mindre involvering og forankring som er medisinen for offentlig sektor, mener leder av Juristforbundet – Stat.

Advokat Ina Lindahl Nyrud (Foto: NJ)

Digitalt grenseforsvar: – Fare for nedkjølende effekt for journalisters kildetilfang

Journalistlaget mener forslaget om digitalt grenseforsvar er i strid med menneskerettighetenes krav til vern av anonyme kilder.

Glad for at sær­domstoler droppes

– Vi er svært tilfreds med at regjeringen har fulgt anbefalingen i vår høringsuttalelse, sier leder av Dommerforeningen.

– Vi må avdekke om noen har fått et vergemål mot sin vilje, sa justisminister Tor Mikkel Wara til VG ifjor (Foto: Justisdepartementet)

Spør om uønskede vergemål

Vergehavere og deres verger har svarfrist 1. mars

– Forhandlings­kunnskap er kjerne­kompetanse

Michael Rummelhoff skal coache det norske laget som vil delta i INC-finalen ved Sophia University i Tokyo.

Sider