Ole-Martin Gangnes

Feilmelding

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given i theme_image_formatter() (linje 605 av /var/www/html/web/modules/image/image.field.inc).

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Advokat Erling Grimstad

Kommune­sektoren: Mistanker om økonomisk kriminalitet blir ikke politianmeldt

– Det er vanskelig å se at kommunenes ledere har lært av tidligere saker i norske kommuner om misligheter og økonomisk kriminalitet, sier advokat Erling Grimstad.

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

JUS tilbyr abonnement på digitale kurs

Knytter til seg kurskundene med abonnementer og stor utvidelse av digitaltilbudet.

Har levert de ikke-økonomiske kravene til årets tariffoppgjør i staten

– Flere krav vi utrettelig vil kjempe for til vi får gjennomslag, sier leder av Juristforbundet – Stat

Igor Tuleya (Foto: Anna Liminowicz/The New York Times)

Dommere i støtte­aksjon for polsk kollega

Dommeren Igor Tuleya må i morgen møte i polsk høyesteretts «disiplinærkammer» og risikerer straffeforfølgelse i det kritikere stempler som en politisk prosess og nok et angrep på dommeres uavhengighet i landet.

Dommer­foreningen vil ikke endre retnings­linjer for side­gjøremål

– Dette handler blant annet om hva slags dommere vi ønsker oss, sier Wiggo Storhaug Larssen.

Anders Schrøder Amundsen. Foto: Ole Martin Gangnes

– Vi kunne nok snakket mer om lønn

Anders Schrøder Amundsen har arbeidserfaring fra både offentlig og privat virksomhet. I dag er han advokat i Legeforeningen.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik

Skuffet over at domstols­reformen blokkeres: – Vil koste svært mye å drive skikkelig med dagens struktur

Leder av Dommerforeningen har liten tro på at det blir nok penger til å oppfylle domstolenes samfunnsoppdrag dersom dagens rettskretser beholdes.

Lise Reiersen er leder i Forum for næringsdrivende. Foto: Ole Martin Gangnes

Selvstendig næringsdrivende: – Salærsatsen har stått stille og har også vært underregulert over lang tid

I lønnundersøkelsen oppgir de selvstendig næringsdrivende at de i gjennomsnitt sitter igjen med en fortjeneste per time på 470,- kroner i saker på offentlig salærsats.

Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Oda Hveem)

– Kombinasjonen dårlig kommune­økonomi og manglende juridisk kompetanse bør bekymre oss

Tirsdag la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett – et historisk krisebudsjett der det brukes nesten 420 milliarder for å avhjelpe virkningene av koronakrisen.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivil­ombudsmannen: Helseklages behandlings­tid fortsatt uakseptabel

Siden flyttingen av Pasientskadenemndas sekretariat ble påbegynt har Helseklage hatt svært lange behandlingstider i pasientskadesaker.

Rikke C. Ringsrød i Juristforbundet. Foto: Ole Martin Gangnes

Arbeider med lønn og arbeidsvilkår i krevende tid: Så mye tjener juristene

I disse dager skulle Rikke C. Ringsrød kollegaene i Juristforbundet vært travelt opptatt med lønnsoppgjøret. Så kom viruset som stengte Norge.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik

– Det nye smitte­vern­rådet endrer premissene

Dommerforeningen mener forslaget om færre meddommere bør trekkes i sin nåværende form når det gjelder tingrettene. Nå har DA gjort nettopp det. 

Cathrine Moksness

Tok dissens i rettshjelps­utvalget

Cathrine Moksness tok dissens i utvalget som i dag leverte NOUen Likhet for loven.

Understreker behovet for offentlighet i ny korona-veileder

Bør vurderes om forhandlinger kan streames til andre rom eller bruk av fjernmøteteknologi, sier Dommerforeningen. 

Korona­tiltak: Dommerne krever nasjonale retnings­linjer og foreslår å leie lokaler hvis nødvendig 

 – Det er viktig at domstolene fungerer mest mulig normalt også i krisetider, og det må være mest mulig lik tilgang til domstolene over hele landet, sier Dommerforeningens leder. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Korona­tiltak i justis­sektoren: Politi­juristene ønsker mer fjern­avhør 

– Fremstår som om man er litt ambivalent til å strekke seg langt nok

Foto: Tore Letvik

Tror robot­vedtak oftere vil bli tema i saker til Sivil­ombudsmannen 

Rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen er tema hos Sivilombudsmannen.

– Fleksi­tids­avtalene under korona­krisen må forvaltes klokt

Tillitsvalgt for juristene advarer mot å slite ut ansatte som må være «lærere» for egne barn på dagtid og vanlige arbeidstakere på kveldstid.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Jurister opplever permitteringer i privat sektor

Juristforbundets advokatkontor begynner nå å få inn flere saker om bistand ved permitteringer. – Vi skal bistå de som har behov for det, sier forbundets president.

Sider