Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Vegvesenet: Arbeids­plasser flyttes og mange skal få ny arbeids­giver

270 arbeidsplasser flyttes ut av Oslo. Dessuten overføres rundt 1 850 ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. 

Anne Woldmo og Are Skjold-Frykholm (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Streike­klare jurister 

Ansatte i Politidirektoratet og NAV blir tatt ut i streik hvis det ikke oppnås enighet i lønnsoppgjøret i staten.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

– Merkelig å øre­merke til opp­gradering av bil­park fremfor tiltak som sikrer straffesaks­behandlingen

I Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett foreslås det å bevilge 151 millioner kroner til politiet. 

Her kan det bli jurist­streik i Oslo

41 jurister på rådhuset med i første eventuelle uttak. – Streiken vil ramme politiske prosesser, sier Akademikerne.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

42 prosent av små kommuner mangler juridisk kompetanse 

Kommunene sier de ikke har tilstrekkelig tilgang på kompetanse ut fra behovet, ifølge ny rapport.

UiO studenter

Dette er jus­studentens 10 på topp drømme­arbeidsplasser

Ny undersøkelse viser hvor studentene helst vil jobbe. Se hele lista her.

Russ (Foto: iStock)

Gir juss til russ 

Det kan oppstå juridiske feller i forbindelse med russetiden.

Oslo Legal Walk (Foto: Benjamin Ward)

Ny marsj for rettshjelp til høsten

Legal Walk arrangeres for andre gang i september.

Politi­juristene reagerer på kravet til utdanning når det søkes ny politi­mester i Oslo

Stillingen som politimester i Oslo er nå lyst ut. Politijuristene reagerer på utlysningsteksten. – Lovens hovedregel ble unntaket ved kunngjøring av stillingen, sier de.

I 2012 vant Jushjelpa i Midt-Norge, Juridisk rådgivning for kvinner, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge Rettssikkerhetsprisen. Nå avvikler førstnevnte driften.

Vinner av Retts­sikkerhets­prisen legger ned

I 2012 vant Jushjelpa i Midt-Norge Rettssikkerhetsprisen. Nå avvikles driften.

Ellen Katrine Hætta (Foto: Politiet)

Fortalte om Spesial­enhetens etter­forskning på Facebook

Politimester Ellen Katrine Hætta avviser anklager sendt til Spesialenheten og valgte Facebook for å nå ut med budskapet. – Jeg er kritisk til at varslet ble sendt videre til Spesialenheten, uten at det ble gjort en enkel sjekk av de faktiske forholdene, skriver hun.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Nytt regjerings­kvartal: – Areal­normen per ansatt må være nøktern

Det kan bli «free seating» og stor bruk av kontorlandskap.

Foran lønns­oppgjøret: Ber medlemmene om å oppdatere medlems­registeret

– Det er store summer vi går glipp av til våre medlemmer fordi vi ikke har godt nok oppdaterte medlemsregistre, sier leder av Juristforbundet - Stat foran lønnsoppgjøret.

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

– Jeg håper vår nye minister kommer til å stå i front for en sterk og uavhengig påtale­myndighet

Politijuristene ber justisminister Jøran Kallmyr følge opp påtaleanalysen og skilledebatten.

Jurist­forbundet med nye kurs­muligheter for tillits­valgte

Å lede tillitsvalgtstyrer er tema ved årets første samling for topptillitsvalgte. 

F.v. Anette Tjaberg (NSM), Hans Kristian Herland (FSA), Fredrik Thorleif Oftebro (NTL) og debattleder Trude Teige (Foto: Ole-Martin Gangnes)

NTL: – For vid skjønns­margin i saker om sikkerhets­klarering av personer

En avgjørelse om å nekte noen sikkerhetsklarering kan ha stor betydning for den enkeltes karriere og livssituasjon.

Hallvard Øren og Farah Ali skal lede likestillingsutvalget og kvinneutvalget i Juristforbundet

Disse er med i Jurist­forbundets nye utvalg

Dette er juristene som har fått plass i Kvinneutvalg og Inkludering- og mangfoldutvalg.

Foto: Pixabay

Færre arbeider overtid

13 prosent i juridiske yrker jobbet overtid i fjor.

Oppforder jurister i staten til å vurdere jobb­skifte oftere 

Det er jobbskifte som gir mest lønnsøkning.

Sider