Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Foto: Pixabay

Nesten én av tre virksomheter avdekket utro tjenere blant egne ansatte  

Under et arrangement under Arendalsuka tirsdag, i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), er såkalte innsidertrusler tema.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Digitalisering i offentlig sektor: – Må også satses på kompetanse 

Juristene i staten ønsker at digitaliseringsministeren inviterer Juristforbundet med i arbeidet for å utvikle fremtidens digitale offentlige sektor.

Bygger et digitalt juridisk miljø i NAV

– Vi har ikke muligheten til å trå feil når det kommer til brukernes rettsikkerhet.

Malgorzata Gersdorf (Foto: AFP/Janek Skarzynski)

Leder for polsk høyesterett til Retts­sikkerhets­konferansen

Polen handlet i strid med EU-retten da landet senket pensjonsalderen for høyesterettsdommere, fastslo EU-domstolen denne uken. Til høsten kommer justitiarius i Polens høyesterett til Rettssikkerhetskonferansen.

Gatejuristens smmerpatrulje (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Åpnet Gate­juristens sommer­patrulje

I sommer skal Gatejuristen i Oslo gjennomføre sin årlige sommerpatrulje for å fange opp unge rusavhengige og for å drive rettshjelp.

– Offentlig sektor må forstå verdien av å etter- og videre­utdanne medarbeiderne

Det blir stadig viktigere for virksomheter med kontinuerlig læring for medarbeidere og ledere, ifølge Deloitte-rapport. Men i statlig sektor henger man ikke med, mener lederen av Juristforbundet – Stat.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Foto: JD)

Beredskap: Utvalg foreslår sektor­overgripende krise­fullmakts­lov

Utvalget ønsker en demokratisk og offentlig debatt om forslagene.

Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Sak om praktisering av sær­alders­grense i politiet avvist

I en kjennelse fra Oslo tingrett avvises en sak om praktisering av reglene for særaldersgrense som Politiets Fellesforbund (PF) hadde anlagt mot Staten ved Justisdepartementet.

Personal­reglement i staten: – Useriøst å frem­forhandle dette i full fart

Juristforbundet fraråder å fremforhandle et nytt personalreglement i full fart for å rekke fristen 1. juli, sier Sverre Bromander.  

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Digitalisering og lover: Ønsker færre skjønns­bestemmelser 

– Digitalisering skal bidra til en mer effektiv offentlig sektor, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Sverre Bromander (t.v.) og Arne Selvik (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Styre­ekspert Arne Selvik kurset tillits­valgte jurister

De siste årene har det vært 150 dommer som går på styrearbeid.

Tor Egil Viblemo (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fremtidens arbeids­marked: Mer spesialisering, mer faglig opp­datering og flere jurister

Tor Egil Vibelmo advarer mot arroganse i møte med ny teknologi, nye krav og nye måter å jobbe på.

Beate Gangås er blant søkerne (Foto: PST)

Jurist­tung søker­liste til jobben som politi­mester i Oslo

Det er syv søkere på stillingen som politimester i hovedstaden.

F.v. førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, professor Johan Tønnesson ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, professor Cathrine Holst ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, avdelingsdirektør Arnulf Tveberg i Lovadelingen o

Forsvarte norsk lov­givnings­tradisjon

Norske reguleringer har blitt kritisert av blant annet OECD. Under Lovkonferansen ble det norske systemet forsvart.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Flytting i staten: Oppfordrer til å bruke regelverket for oppsigelser

– Det er et regelverk som passer situasjonen og som ville gitt arbeidstakerne langt bedre rettigheter, sier leder av Juristforbundet - Stat.

DA ønsker innspill om kursing av med­dommere i arbeids­retts­saker  

Domstoladministrasjonen ber om tilbakemeldinger og forslag etter henvendelse fra LO-advokatene.

– Retten bør større grad skjerme mindreårige i straffe­saker mot offentlighet og media

Arbeidsgruppe med nye anbefalinger når barn møter i domstolen.

Kari Sollien holder streikeappell utenfor rådhuset

Streik i Oslo kommune: - Denne streiken er utrykk for en desperasjon. Nok er nok

Fredag møtte de streikende opp utenfor rådhuset hvor blant andre Akademikerne-leder Kari Sollien og forhandlingsleder Erik Graff holdt appeller. 

Oslo rådhus

Streik i Oslo kommune

Jurister i Oslo kommune streiker.

(Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix)

– Usikkerheten rundt flytting kan slå uheldig ut ved at etaten mister mange dyktige jurister

Juristene i Vegvesenet står foran omorganiseringer og flytting av arbeidsplasser. 

Sider