Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

F.v. Juristforbundets generalsekretær Magne Skram Hegerberg, Marianne Børseth i Politijuristene og Juristforbundets president Håvard Holm (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Undersøkelse: Jurist­forbundet kartlegger jurister og kontor­landskap

Politijurister er første gruppe som skal kartlegges. – Å sitte i landskap vil være svært krevende for mange jurister, sier Marianne Børseth i Politijuristene.

Jørn Maurud ble fredag utnevnt som ny riksadvokat. Her sammen med justisminister Jøran Kallmyr. Foto: Ole Martin Gangnes

Ny riksadvokat: Ønsker å se på politi­juristenes situasjon 

– Politijuristene har kanskje kommet dårligere ut av reformen enn de fortjener, sier Norges nye riksadvokat.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Tilbyr tillits­valgte nytt års­studium

Juristforbundet satser på et nytt studietilbud for tillitsvalgte i alle sektorer.

JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

Digitalisering: Mener det må vurderes utprøving av kunstig intelligens i "trygge rom" 

I et "trygt rom" kan virksomheter teste ut innovative produkter og tjenester - uten umiddelbart å pådra seg de regulatoriske konsekvenser av aktiviteten.

Mari Trommald (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Stilles i dag ingen krav om juss i barnevernet

Nå foreslås at ansatte i barnevernet må ha gjennomført nasjonal juridisk eksamen og at det blir faste advokater i barnevernssaker.

Ole Bredrup Sæverud og Kaare Songstad (Foto: POD)

POD nedsetter arbeids­gruppe etter varslings­rapport

– Spørsmålet om stillingskoder i lederstillinger er krevende, sier POD. 

Laura Codruta Kövesi (Foto: EPA)

Skal lede felles påtale­myndighet i EU 

Medlemslandene er blitt enige om hvem som skal lede det nye «European Public Prosecutor's Office».

Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Jurister over 50 ønsker kompetanse­påfyll

Undersøkelse viser at seniorer ønsker kompetansepåfyll. Men mange savner bedre tilrettelegging.

 – Vi forventer nå at Vest politi­distrikt justerer sin praksis ved utlysning av leder­stillinger

Politijuristene forventer at Kluge-rapporten i forbindelse med varslersaken i Vest får konsekvenser

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Kluge-rapport etter varsel: Politi­stillinger kan bli åpnet for flere søkere

Innholdet i Akademikernes varsel om politiets ansettelsespraksis skal nå være behandlet av advokatfirmaet Kluge.

Kurser tillitsvalgte jurister til å bli tøffere og bedre forhandlere

– Utfordring at vår motpart for sjelden ser på oss som likeverdig

Marianne Børseth og Are Andersen Frykholm (Foto: Tore Letvik)

Politi­juristene: – Dette ønsker vi oss av et nytt Riks­advokat­embete

– Det er behov for en visjonær, samlende og dyktig leder som riksadvokat, en som kan utvikle og modernisere embetet. Her er Politijuristenes ønskeliste.

(F.v.) Ida Andenæs, Anine Kierulf, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Ole Andre Oftebro, Håvard Holm og Dag Michalsen (Foto: Vegard Valestrand)

Marsjerte for rettshjelp

I Oslo gikk Legal Walk 2019 av stabelen onsdag ettermiddag 

JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

Teknologi­utvalg for jurist­profesjonen

JF-P Tech Forum skal følge utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens

Tor-Aksel Busch

Retts­sikkerhets­prisen til Tor-Aksel Busch

– Ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, sier juryen. 

Tor-Aksel Busch. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg er komfortabel med at embetet oppfattes som kritisk røst til endringer som ikke er godt begrunnet

Vi har snakket med mannen som har satt sitt preg på norsk påtalemyndighet i en generasjon – og som har levert høringssvar som antakelig har satt kaffen i vrangstrupen på mer enn én justisminister.

– Vi erfarer at en arbeidstaker står relativt rettsløs overfor en stor arbeidsgiver som kan utsette noe så grunnleggende som korrekt lønn, sier Anne C. W. Opheim (t.h.) og Bettina Otto i Juristforbundet i NAV. Foto: Tore Letvik

NAV: Over hundre jurister venter fortsatt på riktig lønn - nesten ett og et halvt år etter fjorårets lønns­oppgjør

– Hvor lenge skal en arbeidstaker vente på korrekt lønn? Det spør Juristforbundet i NAV. – Vi er frustrert og fortvilet over at mange av våre førstekonsulenter ikke får utbetalt rett lønn av arbeidsgiver.

Med på Skype (f.v.) Benedicte Rørvik Nilsen, Christine Ødegaard Sten, Ole Ramberg, Per Otto Svendsby. Foran (f.v.) Vetle Halvorsen Ufsvatn, Katrine Bratteberg, Erik Furevik og Anders Stub Søtorp.

Skal skape flere nett­verk og arrange­menter for jurister over hele landet

Juristforbundets nye nettverksstyre er i gang med arbeidet. I løpet av høsten blir det medlemsarrangementer i Øst-Finnmark og i Kristiansand. 

Advokat Jan Fougner

Utvalg skal se på fremtidens arbeids­liv

Ledes av advokat Jan Fougner

Håvard Holm (t.h.) i samtale med debattleder Svein Tore Bergestuen under Arendalsuka (Foto: Juristforbundet)

Etter­lyser retts­sikkerhet som tema i valg­kampen

Burde være et svært aktuelt tema nå under kommunevalgkampen mener Juristforbundets president.

Sider