Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Anders Henriksen, avdelingsdirektør for barnerett i Bufdir (Foto: Tine Poppe)

Barnevernet: – Er startet et stort arbeid for bedre saks­behandling

Avdelingsdirektøren for barnerett i Bufdir svarer på Barneadvokatenes kritikk av barnevernet.

Susanne Eliassen og Curt A. Lier (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Barne­advokater med skarp kritikk av norsk barne­vern

Advokater som jobber med barnesaker har høstet erfaringer som gjør at de kaller situasjonen i barnevernet svært bekymringsverdig.

Foto: Colourbox

Er juristene klare for den nye digitale revolusjonen?

Legal tech og digitalisering er ord som brukes og diskuteres ofte om dagen, men hvor god kunnskap mener egentlig jurister selv at de har om temaet?

Miriam Karlsen og Sverre Bromander (Foto: Forbrukertilsynet/Ole-Martin Gangnes)

Omstilling tapper budsjettene - tillitsvalgte frykter ansatte må gå

Tillitsvalgte er bekymret over flytting og omorganisering i Forbrukertilsynet. Nå krever de omstillingsmidler. 

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

Ordningen med volds­offer­erstatning lite brukt sett opp mot krim­statistikken

Mange som kan ha rett på erstatning søker ikke, pekes det på i en ny rapport.

Magne Skram Hegerberg

Inspireres av medlems­veksten i Akademikerne

Akademikerne, som Juristforbundet inngår i, har hatt en medlemsvekst på totalt 4,7 prosent så langt i år. 

Hovedavtalen forlenges i ett år

Partene er enige om å videreføre den til utgangen av 2020.

F.v. statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp), stipendiat Runar Hilleren Lie, professor Malcolm Langford, professor Kristin Bergtora Sandvik, Tale Skjølsvik (prodekan Oslo Met) og studiedekan Erling Hjelmeng.

Fikk innspill om legal-tech til ny advokatlov

Statssekretær Kristoffer Sivertsen ønsket innspill til arbeidet med ny advokatlov da han møtte legal-tech miljøet ved UiO.

Vedtok å kjøpe Juristenes Hus 

Juristforbundet kjøper ut Advokatforeningen av Juristenes Hus

Joachim Benno (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Jurister er en viktig stemme i debattene om digitalisering og kunstig intelligens

Hvilken effekt har teknologisk utvikling, digitalisering og kunstig intelligens på samfunnet og juristprofesjonen? Det er tema for et nytt utvalg nedsatt av Juristforbundet – Privat. 

assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overrakte festskriftet til Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Justis-Norge hyllet Tor-Aksel Busch med festskrift 

Busch ble i kveld hyllet med festskrift - og av representanter fra hele justis-Norge. Fredag har han sin siste dag som riksadvokat. 

Anne Opheim (Foto: Tore Letvik)

– Vi forventer at NAV nå satser på juridisk kompetanse

– Det er kompliserte juridiske vurderinger som gjøres hver dag i NAV – da må juristene settes til dette arbeidet, sier tillitsvalgt for juristene i NAV. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

NAV-skandalen: – Systemet presset forbi punktet for forsvarlighet

Leder for Politijuristene ser NAV-saken i sammenheng med press i hele justiskjeden. 

Sidsel Vatne

Frykter rasering av fag­miljøet ved Politi­høgskolen

Juristene ved PHS frykter konsekvensene av nedtrekk i antall politistudenter i Oslo.

Lands­møte om kjøp av Juristenes Hus

Et ekstraordinært landsmøte i Juristforbundet skal ta stilling til kjøp av hele Juristenes Hus ettersom Advokatforeningen flytter ut.

Slovenia fikk prisen Crystal Scale of Justice - her sammen med presidenten i CEPEJ og leder av juryen (Foto: Iwar Arnstad)

Europeisk justis­pris delt ut i Norge

Europarådets pris «Crystal Scale of Justice» ble delt ut i Oslo.

Alf Nordhus og Olav Hestenes (t.h.) «opphevet» røykeforbudet i tinghuset i 1995. (Foto: Jan Petter Lynau)

Rettens dag med markering av 25 års jubileum

I tinghuset blir det blant annet fotoutstilling i forbindelse med 25-års markering. Dessuten kan man møte TV2s «Åsted Norge» redaksjon. 

Hanne Harlem (Foto: Stig Weston)

Hanne Harlem ny Sivil­ombuds­mann 

Tiltrer 1. februar 2020. 

Tor-Aksel Busch(t.v.) mottok Rettssikkerhetsprisen av juryformann Jon Wessel-Aas (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fikk Retts­sikkerhets­prisen: Advarer mot likegyldighet

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mottok i dag Rettssikkerhetsprisen.

Leder for Polens høyesterett: – Hold godt fast i domstolenes uavhengighet

Malgorzata Gersdorf, førstepresident i Polens høyesterett, er blitt et symbol på motstand mot nedbygging av rettsstaten i landet. 

Sider