Ole-Martin Gangnes

Feilmelding

Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given i theme_image_formatter() (linje 605 av /var/www/html/web/modules/image/image.field.inc).

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Juristforbundet om rettshjelp: – Det bør innføres en førstelinje­tjeneste

Juristforbundet mener, i motsetning til flertallet i Rettshjelpsutvalget, at det bør innføres en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Helsetilsynet: – Svakhet at det er så lite rettspraksis på sosial­tjeneste­området

Helsetilsynet ber departementet vurdere om sosialsaker bør prioriteres i saker for domstolene, på lik linje som saker for Trygderetten.

Maryam Iqbal Tahir

Juristene som er blant «de nye stjernene i norsk næringsliv»

Kåring av 40 nye stjerner under 40. Fem jurister er med.

Anders Schrøder Amundsen. Foto: Ole Martin Gangnes

Ny leder av Juristforbundet - Privat

Det er valgt nytt styre i Juristforbundets seksjon for jurister ansatt i privat sektor.

Politijuristenes landsmøte 2020

Leder av Politi­juristene gjenvalgt

Her er det nye styret i Politijuristene.

Spørre­undersøkelse: – Dette er attraktive jurist­arbeidsplasser

Se listen over alle de 45 arbeidsplassene her

Landsmøte Juristforbundet 2018. Foto: Tore Letvik

Juristforbundet klar for landsmøte og valg

Nåværende visepresident innstilt til gjenvalg av valgkomiteen. Én nykommer kan få styreplass. Fredag er det klart for landsmøte i Juristforbundet. 

Politijuristene leder Are Skjold-Frykholm og nestleder Marianne Børseth deltok i høringen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

– Trenger oversikt over påtale­jurister i politiet gjennom særskilt budsjettering

– Tror komiteen dette representerer antall påtalejurister i politiet? Politijuristene er opptatt av at Justiskomiteen må få presentert riktig faktagrunnlag i høringen om Politimeldingen.

LO støtter mindretallet i rettshjelps­utvalget

Ønsker en kombinasjon av private, ideelle og offentlige rettshjelpstiltak.

Foto: Colourbox

Tilsynsrådet advarer mot misbruk av rettshjelps­ordningen

Tilsynsrådet har blant annet sett at personer uten advokatbevilling eller annen autorisasjon utfører arbeid som honoreres etter lov om fri rettshjelp.

Dette opptar de tillitsvalgte på jurist­arbeidsplassene

Lønn og omorganisering tar både mye tid og oppleves som krevende.

Foto: iStock

Kontorplass: Staten leier 30 prosent over de ansattes «arealnorm»

Det kan bli trangere på kontoret for ansatte i staten.

Foto: Scanpix

Forventer at 4 av 10 fortsetter å jobbe hjemmefra de neste årene

En undersøkelse indikerer at norske arbeidsplasser gjennomgår varige endringer som følge av koronapandemien. Akademikerne mener arbeidsgiver må ta større ansvar. 

Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Kartlegger juridisk kompetanse i kommune-Norge

– Det handler om innbyggerens rettssikkerhet.

Lønns­oppgjøret: Enighet for juristene i stat og kommune 

Men i Oslo kommune ble det ikke gjennomslag for en endring av lønnssystemet. – Vi konstaterer at det kreves kraftigere virkemidler for å få nå gjennom hos kommunen, sier forhandlingsleder.

F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst

Proposisjon levert: Fortsetter prosessen om domstol­struktur

Regjeringen har levert sin proposisjon til Stortinget om domstolstruktur. 

Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Spesial­enheten for politi­saker skal styrkes

I statsbudsjettet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til Spesialenheten for politisaker med 6 millioner kroner.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

– En stor styrking av påtale­myndigheten 

En synliggjøring av påtalemyndigheten i politiet, men fortsatt ikke som egen budsjettpost, sier justisministeren.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Statsbudsjettet: – Håper forslaget er et varsel om økt satsing på domstolene fremover

Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad er glad for nye dommerstillinger og økt digitalisering – men sier det teknologiske etterslepet i domstolene er betydelig.

Sider