Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Håvard Holm

Åpnet tariff­konferanse med forsiktig optimisme

Det har vært ett år med koronatiltak - hvor går årets lønnsoppgjør?

– Jussens uklarhet kan innebære ulike­behandling av psykisk syke lov­brytere

Professor Linda Gröning får penger fra Forskningsrådet til prosjekt om hvordan psykoser og psykiske lidelser fraskriver eller ikke fraskriver personer straffeansvar.

– Det finnes knapt et eneste rettsområde i norsk rett som ikke er berørt i større eller mindre grad av EØS-retten

EU-/EØS-rettsutviklingen går som regel på høygir, og det er et vell av materielle og metodiske problemstillinger som er overmodne for forskning, sier professor Christian Franklin.

Ragna Aarli og Eirik Holmøyvik  under et seminar om EMKs  betydning for Norge. (Foto: UiB)

Setter retts­staten i fokus  

Professor Ragna Aarli forsker på selve rettsstaten – og kaller det juridisk grunnforskning. – Det at domstolen og rettssystemet skal samspille med et større samfunn har alltid vært en drivkraft i det jeg har jobbet med i forskningen, sier Aarli, som ønsker å bidra til å gjøre jussen mer ekstrovert.

Forskningsrådet evaluerer norsk retts­vitenskap

Resultatet skal etter planen foreligge til høsten.

Polen - de tusen kappers marsj (Foto: privat)

Polsk dommer­forening nominert til Nobels freds­pris

– Fra våre polske kollegaer vet vi at nominasjonen allerede betyr mye i en svært vanskelig tid.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Gjenvalgt som leder for juristene i staten

Sverre Bromander gjenvalgt som leder av Juristforbundet - Stat under årsmøte.

Jurist­forbundet sier nei til forslaget om port­forbud

Også Juristforbundet vender tommelen ned for forslaget om portforbud, men sier i sitt høringssvar at det er vanskelig helt generelt å avvise det som virkemiddel.

Benedicte Gram-Knutsen og Elisabeth Bach-Evensen Grønningsæter (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Bare litt over halv­parten av kommunene har jurister 

Særlig i de nordnorske kommunene og i Agder er det få som har reell juridisk kompetanse i egen administrasjon, ifølge undersøkelse. 

Tech Forum seminar

Tech Forum i gang med nett­seminarer 

I går var det seminar om kunstig intelligens og legal tech. Neste gang er valgprosessen og digitale trusler tema.

25 søkere til regulatorisk test­miljø for kunstig intelligens

Både store offentlige aktører og små bedrifter ønsker å delta i et testmiljø, en såkalt sandkasse,  som skal tegne et tydeligere kart over juridiske gråsoner ved utvikling av kunstig intelligens.

Foto: Tero Vesalainen / iStock

Saksfordeling i domstolene: Lite informasjon om hvordan tilfeldighets­prinsippet praktiseres

Saker skal fordeles blant dommerne etter saklige og objektive kriterier for å hindre at det tas utenforliggende hensyn.

Trakassering (Foto: Pixabay)

Undersøkelse: Påtale­jurister i politiet utsettes for seksuell trakassering på jobb

Klåing og uønskede seksuelle kommentarer. Slik kan arbeidshverdagen være for flere i politietaten, ifølge arbeidsmiljøundersøkelse.

Foto: iStock

1981 klagesaker mot dommere – disiplinærtiltak i 83 saker

Antallet klager på dommere har variert fra år til år, men et utviklingstrekk er at antall klager har stabilisert seg på høyere nivå enn tidligere.

Hvordan skal dommere utnevnes?

Forslag om at regjeringen ikke skal ha adgang til å gå utenfor innstillinger fra Innstillings­rådet for dommere, men at det gis mulighet til å forkaste innstillingen én gang.

Foto: Thomas Haugersveen

Domstolkommisjonen: Hvor mye skal dommere spesialiseres?

Det kan bli økt spesialisering i blant annet barnesaker og store økonomiske straffesaker.

– Et betydelig teknologisk etterslep i domstolene

Digitaliseringen av domstolene kommet kort sammenliknet med flere andre offentlige virksomheter, ifølge utredning.

Skildrer dramaer fra rettssalen med tegneutstyr

Esther Maria Bjørneboe har tegnet fra norske rettssaler siden 1999. Boka «Forbrytelsens ansikt» presenterer et bredt utvalg av Bjørneboes rettstegninger og ser på rettstegningens funksjon og betydning.

Takker av etter 16 år som Norges representant i Europarådets dommer­komité

Nils Asbjørn Engstad gir seg i CCJE. – Han har gjort en veldig viktig jobb for Norge, sier etterfølgeren Wiggo Storhaug Larssen.

Bård Tønder er styreleder i Domstoladministrasjonen. Foto: Rolf Øhman / Aftenposten

DA i høringssvar: – Forslag om etablering av regionale retts­hjelps­sentre er meget interessant

Domstoladministrasjonens styreleder Bård Tønder sier forslag om rettshjelpssentre bør utredes. – Terskelen for å gå til advokat er høy i dag, sier han.

Sider