Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

iHuman (Foto: Euforia film)

Tech Forum inviterer til film­visning og debatt

Dokumentarthrilleren iHuman tar for seg konsekvenser av den teknologiske revolusjonen som kunstig intelligens representerer. Etter filmvisningen blir det debatt.

Medlems­undersøkelse: 31 prosent har vurdert jobb­skifte

Her er årsakene til at jurister skifter jobb, ifølge siste lønnsundersøkelse fra Juristforbundet.

Tariffkonferansen 2020 (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Lønnsoppgjøret: Tariff­konferansen i gang

Juristforbundet forbereder seg foran det kommende lønnsoppgjøret med to dagers tariffkonferanse.

NAV-kontor

Kompetanse­debatt i NAV: – Merkelig om man i en ledelses­debatt som følge av en jus­skandale debatterer helt andre fag­områder

I kjølvannet av EØS/NAV-saken er det blitt debatt om hvilken kompetanse ledere i etaten bør ha.

F.v. justis- og beredskapsminister Monica Mæland, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn la fram regjeringens alternative forslag til domst

Ønsker å beholde dagens rettssteder

Regjeringen presenterer alternativ til Domstolkommisjonens forslag.

Borgarting (Foto: Thomas Haugersveen)

Anke om å få rettslig prøving av sær­alders­grense i politiet ble forkastet

Lagmannsretten forkastet anke fra Politiets Fellesforbund.

Riksadvokaten: – Det er den samlede saks­behandlings­tid som betyr noe for straffe­sakens involverte parter

Selv om saksbehandlingstid i politiet måles ved påtaleavgjørelse, må ikke saker stoppe opp der, presiserer riksadvokaten.

Høring om NAV/EØS-saken (Foto: Stortinget)

Juristene i NAV: – Flere viser til at de har meldt om feil­praktisering av EØS-forordningen 

Jurist oppdaget feilpraktisering i 2017, men ble ikke hørt, ifølge et brev sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

NAV-kontor

NAV/EØS-saken: – Press på å nå mål

Press på å nå mål og detaljstyring fra departementet, sier tillitsvalgt i NAV.

Reidar Bruusgaard (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Gikk til Økokrim: – Spennende og krevende

– Å bli en mer dynamisk organisasjon som velger løsninger tilpasset det enkelte tilfelle er spennende, men også krevende, sier assisterende Økokrimsjef Reidar Bruusgaard.

Nav kontor

NAV/EØS-saken: – Spent på hva granskingen vil vise 

– Offentlige granskinger er avhengig av å være tillitsvekkende for folk flest – og det gjelder mer enn vanlig nå.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

NAV-saken: Etterlyser sterkere gjennom­slags­kraft for jussen

– Altfor mange har trådt feil. Og det går kraftig inn på meg, sier leder av Juristforbundet – Stat om NAV-saken.

Hoved­oppgjør i staten: Inviterer til å komme med forslag til krav

Juristforbundets tillitsvalgte er nå invitert til å komme med innspill og forslag foran vårens hovedoppgjør.

Fv. Marcus M. Scmitt, Cecilie Kjelland og Erik Warberg.

– Bedrifts­jurister har lenge vært en voksende gruppe

Skjerpede krav til selskaper og økt internasjonalisering har gjort at behovet for internjurister har økt, forteller Cecilie Kjelland og Marcus M. Scmitt i ECLA.

Kabul i Afghanistan (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

Kan bli kutt i advokat­utgifter i veteran­saker

Forslag om offentlig salærsats til advokatene.

Hvor skal det kuttes når antall politistudenter går ned? Spørsmålet har skapt strid mellom avdelingene på Politihøgskolen (Foto: Naledi Forbord)

Intern strid på Politi­høg­skolen: Ansatte i Stavern reagerer på Oslo-miljøets frem­stilling

Saken om kutt i antall studenter ved Politihøgskolen (PHS) er blitt dekket svært ensidig, mener juristene ved PHS i Stavern.

Dekan Ragnhild Hennum og Mads Fredrik Baardseth, leder for Juridisk studentutvalg (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Fakultetet i Oslo samlet under ett tak

– Det har vært leid ulike lokaler over hele byen i alt fra kinoer til kirkerom. Nå er vi samlet under ett tak.

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Nasjonal strategi for KI: Vil prøve ut «regulatoriske sand­kasser»

Regjeringen har lagt frem en nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI).

Tirsdag var det høring om Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsretten (Foto: Stortinget)

Høring om domstolene ble diskusjon om struktur og frister

Politijuristenes opplysninger om hvordan politiets frister måles vekket interesse under høringen. 

Kjetil Reithaug (Foto: Arkivverket)

Virksomheter innen justis får arkivtilsyn i 2020

Se oversikt over hvem som får tilsyn.

Sider