Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Stortinget (Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget)

Lover å følge opp krav om synlig­gjøring av påtale­juristene i politi­budsjettet

Krav om bedre synliggjøring finanseringen av påtalemyndigheten i politiet vil bli videre fulgt opp i kommende budsjettdokumenter, ifølge regjeringen.

Stian Heimdal, Vjosa Maxhuni og Julie Almedal Hellevik

Tilbyr trainee­opphold for studenter med interesse for entrepriserett 

Arntzen de Besche, OBOS og Veidekke lanserer nytt traineeprogram som skal gi fremtidige jurister god bransjeforståelse og stimulere til samarbeid på tvers i bygge- og anleggsnæringen. 

Karriere­skifte for rettshjelps­gründer

Da Cathrine Moksness sluttet som leder i Gatejuristen, hadde hun hodet fullt av tanken om et annerledes og innovativt rettshjelpstilbud. Nå er hun i gang med et nytt krevende prosjekt. – Jeg trigges av å finne løsninger og blir entusiastisk når jeg ser muligheter til å gjøre noe bra, sier «rettshjelpsgründeren» om hva som er drivkraften.

Ivan Pavlov (Foto: sipausa)

Jurist­protest mot arrestasjon av russisk menneske­retts­advokat

En utvikling uforenlig med verdiene i et demokrati, sier Juristforbundet om arrestasjon av den kjente menneskerettsadvokaten Ivan Pavlov. 

Per-Kristian Foss (Foto: Riksrevisjonen)

Riksrevisjonen: Klage- og ankesaker i NAV og Trygde­retten har for lang saks­behandlings­tid

Sakene blir liggende lenge før de blir behandlet. – Den totale ventetiden for brukeren i NAV og Trygderetten må sees under ett, sier riksrevisoren.

F.v. Bent Høie (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen), Camilla Stoltenberg (Foto: FHI) og Bjørn Guldvog (Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet)

Helse­topper på vitne­liste i anke­saken om hytte­eiere i Sverige 

Myndighetenes avveininger bak omstridte karanteneregler kan bli grundig belyst når Borgarting lagmannsrett 10 - 12 mai skal behandle søksmålet mot staten fra nordmenn som har hytte i Sverige.

Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

Lønns­oppgjøret i stat og kommune til mekling

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene både i staten og kommunsektoren - inkludert i Oslo kommune.

Lederlønninger i staten under lupen - dette tjener de i dag

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på alle sidene av lederlønnssystemet i staten. – Målet er å finne et lønnssystem som stimulerer til at staten kan beholde dyktige ledere.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

– Bekymret for at studier i retts­vitenskap oppfattes som enkle og billige å starte opp

Forslag om at jusutdanningen skal spres på flere utdanningsinstitusjoner - men Juristforbundet ønsker grundigere prosess. 

Juristene i staten krever solid real­lønns­vekst i årets oppgjør

Juristenes lønnskrav er godt over resultatet for frontfaget, sier leder for Juristforbundet – Stat.

Tonje Leborg og Tor Arne Gangsø

Lønns­forhandlingene i kommune­sektoren er i gang

– De siste årene har vi opplevd frontfaget som en tvangstrøye, sier Akademikerne.

Statsminister Erna Solberg og leder i Koronakommisjonen Stener Kvinnsland under pressekonferansen hvor Koronakommisjonen fremla sin rapport (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)

Korona­kommisjonen: Involverte ikke jurister i beslutninger om besøks­forbud i omsorgs­boliger

Urovekkende, sier koronakommisjonen om mangel på juridiske vurderinger i kommunene.

Ida Melbo Øystese (Foto: Politiet)

Rapport: Enkelte påtale­jurister har hatt et uforsvarlig arbeids­miljø

Gransking av varsel fra politijuristene fastslår at det ikke er grunnlag for kritikk mot politimester.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Vil tydeliggjøre påtale­juristens rolle i politiet

Kan redusere «slitasje som uklar rolle- og ansvarsfordeling kan medføre», sier Justisdepartementet. 

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Saks­behandlings­tid og bygge­saker på klage­toppen

Sivilombudsmannen har oppsummert fjoråret.

EOS-utvalget overleverer årsmelding til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen via Skype i 2020 (Foto: Stortinget)

Behov for flere jurister i kontrollen av de hemmelige tjenestene 

EOS-utvalget varsler om behov for å øke den juridiske kapasiteten i sekretariatet.

Dekan Karl Harald Søvig ved UiB (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Utvalg skal se på kommunenes forutsetninger for å håndtere barneverns­saker

Utfordringer i kommuner med små fagmiljøer er blant temaene for ekspertutvalget som skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i barnevernet

Foto: Thomas Haugersveen

Dommeren: – Få den hånden opp av lommen er de snill

Hadde advokatvitnet hånden helt eller delvis i lommen under vitneforklaringen? Det ble ett av temaene i en klagesak på en dommer.

Anbefaler nytt instillings­organ for dommere til Arbeidsretten

Dagens praksis med departementets uformelle sonderinger med LO og NHO ivaretar ikke kravene til åpenhet og transparens, mener utvalg.

Asbjørn Strandbakken (Foto: UiB/Pixabay)

Ønsker mer akademisk debatt om retts­spørsmål

– Jeg mener at det bør være mer akademisk debatt om rettsspørsmål, og at man i større grad etterprøver kollegaers synspunkter, sier professor Asbjørn Strandbakken.

Sider