Ole-Martin Gangnes

Ole-Martin Gangnes

Redaktør og journalist

Artikler av skribenten

Lise Reiersen er leder i Forum for næringsdrivende. Foto: Ole Martin Gangnes

Selvstendig næringsdrivende: – Salærsatsen har stått stille og har også vært underregulert over lang tid

I lønnundersøkelsen oppgir de selvstendig næringsdrivende at de i gjennomsnitt sitter igjen med en fortjeneste per time på 470,- kroner i saker på offentlig salærsats.

Benedicte Gram-Knutsen (Foto: Oda Hveem)

– Kombinasjonen dårlig kommune­økonomi og manglende juridisk kompetanse bør bekymre oss

Tirsdag la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett – et historisk krisebudsjett der det brukes nesten 420 milliarder for å avhjelpe virkningene av koronakrisen.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivil­ombudsmannen: Helseklages behandlings­tid fortsatt uakseptabel

Siden flyttingen av Pasientskadenemndas sekretariat ble påbegynt har Helseklage hatt svært lange behandlingstider i pasientskadesaker.

Rikke C. Ringsrød i Juristforbundet. Foto: Ole Martin Gangnes

Arbeider med lønn og arbeidsvilkår i krevende tid: Så mye tjener juristene

I disse dager skulle Rikke C. Ringsrød kollegaene i Juristforbundet vært travelt opptatt med lønnsoppgjøret. Så kom viruset som stengte Norge.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik

– Det nye smitte­vern­rådet endrer premissene

Dommerforeningen mener forslaget om færre meddommere bør trekkes i sin nåværende form når det gjelder tingrettene. Nå har DA gjort nettopp det. 

Cathrine Moksness

Tok dissens i rettshjelps­utvalget

Cathrine Moksness tok dissens i utvalget som i dag leverte NOUen Likhet for loven.

Understreker behovet for offentlighet i ny korona-veileder

Bør vurderes om forhandlinger kan streames til andre rom eller bruk av fjernmøteteknologi, sier Dommerforeningen. 

Korona­tiltak: Dommerne krever nasjonale retnings­linjer og foreslår å leie lokaler hvis nødvendig 

 – Det er viktig at domstolene fungerer mest mulig normalt også i krisetider, og det må være mest mulig lik tilgang til domstolene over hele landet, sier Dommerforeningens leder. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

Korona­tiltak i justis­sektoren: Politi­juristene ønsker mer fjern­avhør 

– Fremstår som om man er litt ambivalent til å strekke seg langt nok

Foto: Tore Letvik

Tror robot­vedtak oftere vil bli tema i saker til Sivil­ombudsmannen 

Rettssikkerhetsutfordringene ved den teknologiske utviklingen er tema hos Sivilombudsmannen.

– Fleksi­tids­avtalene under korona­krisen må forvaltes klokt

Tillitsvalgt for juristene advarer mot å slite ut ansatte som må være «lærere» for egne barn på dagtid og vanlige arbeidstakere på kveldstid.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Jurister opplever permitteringer i privat sektor

Juristforbundets advokatkontor begynner nå å få inn flere saker om bistand ved permitteringer. – Vi skal bistå de som har behov for det, sier forbundets president.

Lise Reiersen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Advokatene rammes hardt økonomisk av korona­krisen

Advokat Lise Reiersen er bekymret for de små og mellomstore advokatkontorene.

Stortinget

– Fullmakten regjeringen gis er meget vid og under­streker behovet for en forsvarlig prosess 

Dommerforeningen og Juristforbundet har sendt innspill om koronaloven

Dommer­foreningen advarer mot forhastede krise­tiltak i domstolene 

Er skeptisk til forslag om å sette rett uten meddommere under koronakrisen. – Lekmannselementet er et av grunnlagene for den tillitten norske domstoler har.

(Foto: Pixabay)

Det utsatte lønns­oppgjøret: Frist i august og inn­spurt i september

Juristforbundet har fått noen foreløpige datoer for det utsatte lønnsoppgjøret.

Tillits­valgt i korona­pandemien: – Vår rolle viktigere enn noen gang

– Vi skal fortsette å være tillitsvalgte, kanskje mer enn noensinne.

Fv. Eirin Eikefjord, Jon Christian Fløysvik Nordrum, Håvard Holm og Grete Brochmann (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Debatt om EØS/NAV-saken: Hvor smeller det neste gang?

– Norsk forvaltning er tillagt mye myndighet, men det er manglende vilje til rettsavklaring.

Sider